LÄS MER: Hon tog sitt liv på psykakuten

LÄS MER: Kände sig övergiven av psykiatrin

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett förstabesök inom den specialiserade vården inom 90 dagar. Men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, som för statistik över väntetider i vården får patienter till allmänpsykiatrin i Uppsala län vänta längre än så. I maj 2016 stod 448 patienter i kö för att få ett första besök till allmänpsykiatrin, nästan en tredjedel, 27,8 procent, hade då stått i kö i över 90 dagar.

Artikelbild

Inom psykiatrin är väntetiderna längst till mottagningen för affektiva sjukdomar, exempelvis depression, på Akademiska sjukhuset, den mottagning som också behandlar flest patienter. Här får bara varannan patient komma på ett första besök inom 90 dagar. Sedan i november i fjol har antalet patienter som får komma på ett första besök inom gränsen för den nationella vårdgarantin rasat från 84 procent till 50 procent.

UNT har varit i kontakt med sektionschefen för den affektiva mottagningen, Maria Holstad Högberg, men hon väljer att inte kommentera väntetiderna utan hänvisar till verksamhetschefen för hela området psykiatri, Gunilla Svedström. Inte heller hon vill ställa upp på en intervju. Men i ett övergripande mejlsvar på en rad konkreta frågor från UNT skriver hon: ”Vi är medvetna om att väntetiderna är långa framför allt på den affektiva sektionen. Psykiatrin behöver delvis förändra arbetssätt. Vi kommer att arbeta mera utifrån behandlingsprogram, gruppbehandling och olika former av IT-lösningar vilket innebär att vi kan nå ut till flera”.

Den mottagning med många patienter som sticker ut i Uppsala är psykiatrimottagningen för unga vuxna. Av de 44 patienter som stod i kö i maj hade ingen väntat mer än 90 dagar på ett första besök, majoriteten hade blivit kallade inom 30 dagar. Även i övriga länet ser det bättre ut, i exempelvis Enköping, Tierp, Skutskär och Gimo får fler än nio av tio psykiatripatienter vård inom 90 dagar.

Totalt sett ligger Uppsala län dock under rikssnittet när det gäller kötider till psykiatrin. På nationell nivå får 88 procent av de sökande till allmän psykatri ett första beök inom 90 dagar. I Uppsala län är siffran 72 procent.

Artikelbild

LÄS MER: "Mars 2016: Ett barn försöker ta sitt liv"

LÄS MER: Anmälningarna mot psykiatrin ökar kraftigt

LÄS MER: Vad tänker du om psykiatrin? Hör av dig till UNT

LÄS MER: Läs vår tidigare artikelserie om psykiatrin