Lantmäteri handlar bland annat om att dela in mark i olika fastigheter. Blir ärendena försenade kan det exempelvis stoppa byggandet av bostäder.

Det vet lantbrukaren Kjell Almgren. 2007 ansökte han hos lantmäteriet vid Uppsala kommun om avstyckning i Rasbo för en bit mark där det finns byggplaner för 40 bostäder. Han väntar fortfarande.

–  Det är åt helsike. Vi har lämnat in alla papper men inget händer, säger Kjell Almgren.

Enligt lantmäteriet drar ärendet ut på tiden eftersom en ny detaljplan först måste tas fram.

I maj 2010 begärde Lisa och Tomas Israelsson i Skyttorp att lantmäteriet skulle stycka av mark de ville sälja. Först efter 14 månader avgjordes ärendet.

På grund av den långa handläggningstiden sköts markförsäljningen upp och familjen tvingades ta lån för att klara ekonomin.

–  Om banken sagt nej till lån hade vi inte kunnat bo kvar. Efter ett tag tröttnade köparen av marken på att vänta och började prata om att dra sig ur. Det var psykiskt pressande innan det hela till slut blev klart, berättar Lisa Israelsson.

–  Ändå var det inget komplicerat ärende. Det krävdes inga mätningar på plats, utan enbart pappersarbete.

Tidigare i år rapporterade kommunens revisorer att antalet oavslutade ärenden vid lantmäteriet under de senaste sju åren vuxit till en ”oacceptabelt hög nivå”. Det bedömdes som i stort sett omöjligt att förbättra situationen med befintlig bemanning.

Vid årsskiftet fanns cirka 330 pågående ärenden som bearbetades av sju handläggare. Men nu ska antalet handläggare utökas med fyra stycken, det vill säga en rejäl förstärkning jämfört med nuläget.

–  En svårighet har varit att få tag i kompetenta lantmätare. Ärendena kan vara komplexa och kräver kvalificerade medarbetare, säger Mikael Johnson, chef för lantmäteriet i Uppsala.

2010 påbörjade lantmäteriet ett arbete med att förkorta väntetiderna och sedan dess har antalet ärenden som inkommit före 2007 krympt från 99 till tolv stycken.

Ett enda ärende kan ta åratal att avgöra. Enligt Mikael Johnson beror fördröjningen ibland på att man måste invänta beslut från andra myndigheter. Det kan handla om exempelvis domstolsavgöranden eller att en ny detaljplan ska tas fram.

Lantmäteriet har satt upp som mål att ärendena ska avgöras i snitt inom tio månader.

Lantmäteriet sorterade tidigare under byggnadsnämnden. Sedan årsskiftet är miljönämnden ansvarig för verksamheten.