Det var den första mars som priset tilldelades Ola Larsmo till Sylvia Menn Karlssons minne. I ett pressmeddelande skriver Sällskapet Pelle Svanslös vänner att Ola Larsmo i sann Gösta Knutsson- och Pelle Svanslös-anda hävdar hänsyn och respekt för alla människors rättigheter och lika värde.

Genom att ge priset till Ola Larsmo vill Sällskapet "hedra Gösta Knutssons bestämda avståndstagande från nazismen under det tidiga 40-talet och hans fortsatta ställningstagande mot olika typer av mobbing och diskriminering och hans häcklande av alla typer av uppblåsthet och översitteri".

Priset är skapat i Sylvia Menn Karlssons minne, som under flera år var klubbmästare i sällskapet.

Sällskapet Pelle Svanslös vänner verkar bland annat för att bevara kännedomen om Pelle Svanslös och författaren Gösta Knutsson. Vidare verkar man för att sprida kunskap om kattens "överlägsna väsen" liksom dess kulturhistoria. Man värnar även för Pelle Svanslös-miljöer i staden där barn genom lek kan bekanta sig med Pelles värld och värderingar.