Anmälarna menar att det finns direkta oegentligheter och stora brister i förvaltningen av stiftelsen Livets Ord. De här bristerna har enligt dem uppdagats vid genomgångar av årsredovisningar och i rapporter till anmälarna från nuvarande och tidigare medlemmar i församlingen.

En paragraf i Livets Ords stadgar pekas ut som central för anmälan. Enligt den ska stiftelsens anställda i alla grenar av verksamheten ha marknadsmässiga löner. Verkligheten ser helt annorlunda ut, menar anmälarna.

– I stället har det skapats ett A-lag runt familjen Ekman med höga löner och förmåner, och ett B-lag med låga löner och ingen tjänstepension, säger en av personerna bakom anmälan, som motiverar beslutet att vara anonym med att de ”vill ha fokus på sakfrågorna, inte på personerna”.

Enligt anmälan har ledningen, i synnerhet familjen Ekman, på en rad sätt fattat beslut under åren som "berikar dem själva på ett sätt som dränerar verksamheten". Det här har skett i sådan omfattning att länsstyrelsen skyndsamt bör tillsätta en god man för att förvalta verksamheten, menar anmälarna.

Som exempel lyfts de pensionsavtal som UNT nyligen avslöjade fram, men även andra förhållanden. Exempelvis framgår av materialet att Ulf Ekman son Jonathan Ekman, vd och styrelseordföranden i Livets Ord under flera år, haft förmåner från Livets Ord under sin studietid i USA, som tillgång till bil och traktamenten. Anmälarna ifrågastätter också att den lön som Birgitta Ekman, Ulf Ekmans fru och styrelseledamot sedan starten, motsvarat hennes arbetsuppgifter. Hennes inkomst från Livets Ord motsvarade exempelvis under 2008 en lön på strax under 40 000 i månaden.

– Men ingen vet vad hon egentligen haft för anställning eller uppdrag. Det finns många sådan här frågetecken som behöver rätas ut, säger anmälaren.

Genom stiftelseformen är insynen i ekonomi och organisation begränsad. Nu hoppas anmälarna att mycket ska klarna.

– Vi tror att mycket mer kan komma fram om länsstyrelsen inleder en tillsyn, säger anmälaren.

Det är länsstyrelsen i Stockholm som gör tillsyn av att stiftelser följer sina stadgar. Anmälan skickades dit i fredags av ombudet affärsjuristen Hans G Eriksson. Senare samma dag meddelade Livets Ord att Jonathan Ekman är sjukskriven och tar time out från alla sina uppdrag i Livets Ord och att ett ekonomiskt råd har tillsatts.

– Det här ändrar inget i sak, utan visar bara att vi har rätt. De personer som nu ska titta på ekonomin är alla nära familjen Ekman, säger anmälaren.

Jan Blom, pastor och till förordnad styrelseordförande, säger att Livets Ord inte vill kommentera anmälan innan de tagit del av den och ska yttra sig till länsstyrelsen.