LÄS MER: Anmälningarna mot psykiatrin ökar kraftigt

LÄS MER: Hon tog sitt liv på psykakuten

LÄS MER: Hon kände sig övergiven av psykiatrin

Artikelbild

Mars 2016: IVO riktar kritik mot neuropsykiatriska mottagningen efter att en man född 1992 fått vänta åtta månader på ett första läkarbesök, trots att mottagningen sagt att besöket skulle ske inom 3-5 månader.

Mars 2016: Ett barn försöker ta sitt liv och får vård på intensivvårdsavdelningen på Barnsjukhuset. Ett halvår tidigare hade patienten vårdats på BUP:s akutavdelning och har sedan dess haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.

November 2015: IVO anser att psykiatridivisionen har vidtagit adekvata åtgärder efter att ha utrett ett ärende där en patient på psykiatrin tänt eld på sitt eget rum. Efter att patienten evakuerats till en annan del av korridoren tände patienten eld på ett annat rum.

September 2015: En patient tar sitt eget liv i hemmet. Har dessför­innan haft långvarig kontakt med affektiva mot­tagningen. Lex Maria-­anmälan görs men IVO anser inte att några fel begåtts.

Artikelbild

Augusti 2015: En man begår självmord efter en vecka på specialistpsykiatrisk öppenvård. På grund av personalbrist fick han bara träffa två olegitimerade läkare. IVO anser att ett annat utfall hade varit möjligt om patienten fått undersökas av legitimerad läkare.

April 2015: En man tar sitt liv. Två dagar tidigare hade patienten sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen där en ST-läkare bedömt patientens status och självmordsrisk. Läkaren ansåg att patienten kunde behandlas inom primärvården och själv boka tid på vårdcentralen.

Mars 2015: Polisen larmas hem till en kvinna efter att hon uppgett att hon är självmordsbenägen och självskadande. Kvinnan förs till psykakuten och vill bli inlagd men skrivs ut samma natt. Kort därefter hittas kvinnan livlös i sitt hem. Hon förs åter till psykakuten men blir hemskickad.

Februari 2015: En man begår självmord i sin cell på häktet. Fyra veckor tidigare hade mannen behandlats på psykakuten men bedömts som icke-självmordsbenägen.

Februari 2015: En ­patient tar sitt liv. ­Patienten hade vårdats på den ­affektiva mot­tagningen ­under många år.

September 2014: En patient begår självmord. Personen har haft kontakt med specialistpsykiatrin under fyra år.

November 2014: En kvinna hittas avliden i sin säng efter intoxikation av läkemedel som förskrivits av den psykiatriska kliniken. Hon har haft en mångårig kontakt med psykiatrin och hade ett halvår tidigare hittats livlös i sin lägenhet efter att ha överdoserat läkemedel.

November 2014: En kvinna tar sitt liv. Hon var dagpatient på en mellanvårdsavdelning och hade rekommenderats inläggning för dygnet­runtvård men vägrat.

Juli 2014: En patient på psykiatriavdelning 3B sväljer 21 tabletter som patienten hittar i ett olåst skåp. Patienten skickas till akuten.

LÄS MER: Läs vår tidigare artikelserie om psykiatrin