Det uppsaliensiska centrumet samlar forskare från många discipliner, statskunskap, ekonomi, juridik, språkvetenskap, antropologi och teologi. Elena Namli representerar det sistnämnda ämnesområdet och har ingått i arbetsgruppen som förberett inriktningen på identitetsutveckling i Ryssland.

Elena Namli är född och uppvuxen i Sovjetunionen och kom till Sverige med en universitetsexamen i filosofi. Nu är hon docent i etik och lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm.
- Vi ska inte studera Ryssland som ett objekt utan som en levande stat och kultur, det är min förhoppning. Centrumet kommer att ge oss forskare från olika ämnesområden en möjlighet att mötas och inspirera varandra samtidigt som var och en forskar i sina egna ämnen. Att sitta tillsammans i en gemensam arbetsmiljö som är öppen och inbjudande kommer att vara väldigt stimulerande, säger Elena Namli.

Elena Namli har ett särskilt intresse i det allt större inflytande som den rysk-ortodoxa kyrkan har på samhällsutvecklingen i Ryssland:
- Den har stor påverkan även på den politiska arenan och vi har sett hur Putin till exempel framträtt tillsammans med patriarken.
Etik och mänskliga rättigheter är Elena Namlis specialområden som forskare. I olika sammanhang har hon mött människor från muslimska länder, men också från Ryssland som inte velat tala om mänskliga rättigheter:
- Jag tror att vi i väst måste lyssna bättre på vad de säger, och försöka förstå varför. Mänskliga rättigheter som jag har uppfattat att de förstår begreppet är kanske för individinriktade. I länder med stor fattigdomsproblematik är solidaritet och gemenskap mycket viktiga för överlevnaden, och då kan vår begreppsvärld få en annan innebörd än vi tror.

Elena Namli hoppas att Rysslandscentrumet och den utåtriktade verksamhet som forskarna kommer att bedriva ska nyansera den bild av Ryssland som förmedlas av svenska media:
- Jag kan tycka att det finns ett drag av irrationell rädsla för Ryssland. Rädsla blir ett problem i både forskning och politik. Självklart kan man vara orolig för hur Ryssland utvecklas när det imperialistiska arvet upplever en renässans liksom nationalism och ambitionen att vara en global makt, men vi måste våga möta Ryssland och ryssar. Rysslandscentrumet blir en del i det arbetet, och vi kommer också att kunna erbjuda platser för ryska forskare vilket ger nya kontaktytor för både Ryssland och Sverige.
- Vi har visioner för Rysslandscentrumet, men det är viktigt att poängtera att vi inte låser forskningen. Nya teman kommer säkert att synliggöras och förverkligas, och vår avsikt är att Centrum för Rysslandstudier ska bli en permanent institution, säger Elena Namli.