När allt är klart ska biogasanläggningen ta emot mer matavfall och producera 25 procent mer biogas än i dag. En ny rötkammare med större kapacitet ska ersätta en av de två befintliga. Samtidigt byggs en ny förbehandlingsanläggning, där föroreningar sorteras ut och matavfallet mals ned. Sopbilarna kommer att lasta av matavfallet inomhus, för att hindra att lukten sprids i närområdet.

Alltihop beräknas kosta 75 miljoner kronor och är en av de största investeringarna som har gjorts sedan anläggningen byggdes 1996.

Tanken med satsningen är också att förbättra arbetsmiljön och minska övertidstimmarna för de anställda.

- Nu blir det ganska ofta stopp i pumparna med matavfall, som måste grävas loss. Vi är igång dygnet runt, så det blir många beredskapslarm, säger Michael Persson, avfallschef på Uppsala Vatten.

Redan i dag tar biogasanläggningen emot matavfall från flera av Uppsalas grannkommuner, men förutom att importera mer avfall hoppas Uppsala Vatten på att Uppsalaborna ska bli bättre på att sortera ut matrester.

- Det är viktigt att vi ökar insamlingen, att fler börjar sortera sitt avfall, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i Uppsala Vattens styrelse.

Projektet dras igång med detsamma, men själva bygget kommer att påbörjas först nästa år, eftersom en detaljutredning måste göras och tjänster, byggnader och maskiner ska upphandlas. Bygget beräknas vara klart hösten 2017.