Professor Mats Larhed vid Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists pris i organisk kemi. Prissumman är en miljon kronor.

Mats Larhed tilldelas priset för, som det heter i motiveringen, "sin utomordentliga kompetens i central organisk kemi". Inom den internationella forskarvärlden är han bland annat känd för sina arbeten med en mikrovågsteknik för att syntetisera nya molekyler.

Det för allmänheten i stort sett okända Ulla och Stig Holmquists vetenskaplioga pris i organisk kemi är Uppsala universitets i pengar mätt i särklass största pris och även ett av världens största kemipriser, efter Nobelpriset.

Stig Holmquist var en universitetsadjunkt vid Institutionen för organisk kemi, som gjjorde sig en förmögenhet på aktieaffärer. När hans hustru Ulla dog offentligjordes en stor donation till Uppsala universitet med syfte att instifta ett vetenskapligt pris i organisk kemi.

Priset har delats ut sedan 2005. Det är rektor som på förslag av en sakkunnigkommitté utser pristagaren.