Många har i dag ett stillasittande arbete vilket påverkar deras hälsa. Per Sjöberg är forskare på Uppsala universitet och han har studerat sambandet mellan kroppens telomerer och fysisk aktivitet.

– Vi vet sedan tidigare att vardagsaktiviteter är viktiga, men det finns inga direkta studier som visar på varför det är på det viset. Men det verkar ha en effekt på telomerförlängningen, säger Per Sjögren.

Telomerer, även kallade åldersmarkörer, finns i kroppens celler och är viktiga för cellers överlevnad och reparationsförmåga.

– För varje gång cellen delar på sig, delas även vårt DNA, och ju fler delningar desto kortare blir telomererna. Därmed finns sambandet mellan åldrande och telomerer, säger Per Sjögren.

Det är känt sedan tidigare att de som är fysiskt aktiva och äter hälsosamt har längre telomerer än de som inte gör det. Men man har inte vetat om det går att påverka dess längd genom att förändra sin livsstil.

– Korta pauser eller en bensträckare under sittande tid ger en omedelbar positiv effekt på hälsan. Det är sannolikt att en stillasittande person vinner mer på att röra på sig än vad en medelaktiv person skulle göra av att öka sin fysiska aktivitet, säger Per Sjöberg.

– Det är ett spännande område som vi vet lite om. Det vi vet är att det finns samband mellan hälsa, livslängd och våra telomerer. Men vi vet inte riktigt hur det ser ut, säger Per Sjögren.

Resultatet från studien bygger på information från en tidigare behandlingsstudie utförd på en mindre grupp personer i övre 60-årsåldern. Dessa personer hade en stillasittande livsstil och var överviktiga. Hälften av dem blev valda till ett motionsprogram medan de andra fick motionera på eget bevåg. Ett halvår senare kunde man konstatera att telomererna hade blivit längre hos de som minskat sitt stillasittande. Men studien är relativt liten och det går inte att säga om det är likadant för andra åldersgrupper.

– Det här är första studien och det enda i sitt slag. Så här långt kan vi inte säga att det gäller för alla åldersgrupper. Möjligt att yngre individer skulle svara på annat sätt, säger Per Sjögren.

Den utförda studien är liten och mer som en grund för framtida forskning i ämnet.

– Vi vet att det pågår liknande studier på andra håll, bland annat i Finland som har större material. Det ska bli spännande att se om de hittar liknande samband där.