Det visar forskare vid Uppsala och Stockholms universitet i en studie som publiceras i facktidskriften Psycho-Oncology.

– Resultaten är lovande, men innan det här kan bli en del av rutinvården behöver vi veta lite mer om vilka föräldrar som kan ha hjälp av det, säger psykologen Martin Cernvall vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Att ens barn insjuknar i cancer är nog något av det värsta en förälder kan tänka sig. När det händer finns en klart ökad risk för att föräldern utvecklar symtom på depression, oro och svår stress, liknande den vid så kallat posttraumatiska stressyndrom, PTSD.

– Kognitiv beteendeterapi via nätet har med framgång prövats för personer som utvecklat PTSD efter andra svåra livshändelser. Det väckte idén att pröva ett liknande program för föräldrar till barn med cancer, säger Martin Cernvall.

Studien omfattar 58 föräldrar med påtagliga symtom på posttraumatisk stress efter att deras barn insjuknat och påbörjat behandling av någon cancerform. Med slumpens hjälp fördelades de till en grupp som fick behandlingen direkt och en kontrollgrupp som fick den senare.

Under tio veckor kunde de 31 föräldrarna som omedelbart fick ta del av behandlingen via nätet få information om posttraumatisk stress och guidas i olika psykologiska tekniker, bland annat för att slappna av och för att hantera svåra tankar och känslor. 18 föräldrar fullföljde programmet.

– Att så pass många inte ens påbörjade programmet eller slutade efter ett tag var förvånande. Hos dem som stannade kvar såg vi dock betydande förbättringar, med minskad posttraumatisk stress och depression, säger Martin Cernvall.

Förbättringarna skedde både i jämförelse med hur omfattande symtom de själva hade haft före behandlingen och jämfört med hur mycket symtom föräldrarna i kontrollgruppen hade efter tio veckor utan behandling.

– Faktiskt var förbättringarna så stora att vi såg en säkerställd minskning av symtom i försöksgruppen jämfört med i kontrollgruppen även när vi i analysen inkluderade deltagarna som inte fullföljde behandlingen, säger Martin Cernvall.

Forskarna i professor Louise von Essens grupp går nu vidare med att utveckla ett självhjälpsprogram för föräldrar som har kvarstående besär efter avslutad behandling och trots att barnet mår bra. Det utvecklas i samarbete med föräldrar med egna erfarenheter.

– Vi hoppas att detta nära samarbete leder till att det nya programmet blir mer tillgängligt och acceptabelt för föräldrarna, säger Martin Cernvall.