Mellan Centralstationen och stadshuset tronar laddningsstationen upp sig. På håll påminner den knallgröna konstruktionen om en palm, men Carolina Johansson som är vd för Solelia som levererat konstruktionen försäkrar att några tropiska soltimmar inte krävs för att den ska fungera.

– Laddningsstationen är kopplad till det vanliga elnätet, så det går att ladda även under molniga dagar. Dessutom är den knuten till en solbank, där även solpanelerna på Ångelstaskolans tak ingår, så elen tas om hand även om ingen laddar.

Regnet hänger i luften, men lagom till att Carolina Johansson och Johan Lundqvist, som är ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, ska sätta i sladden för premiärladdningen tittar solen fram. Två elbilar kan laddas åt gången och en en hundraprocentig laddning tar ungefär tre timmar. Den som laddar sin bil betalar vanlig parkeringsavgift, men själva elen är gratis.

Artikelbild

– Det här är en del i vårt miljöarbete. Om vi vill få ner utsläppen så är elbilar viktiga, både ur ett globalt och ett lokalt perspektiv. Fler laddningsstationer är ett sätt att underlätta för folk som vill köra elbil, säger Johan Lundqvist.

Kommer den här laddningsstationen att användas eller är det främst en symbolhandling?

– Nej, det är det verkligen inte. Det här är fordon som har framtiden för sig och om folk ska kunna skaffa elbilar så måste vi göra det enklare för folk, genom exempelvis fler laddnignsplatser.

Laddningsstationen ägs av Uppsala kommun men kommer att övergå i det kommunala Uppsala Parkerings ägo. Den stod tidigare på andra sidan järnvägen och var då endast tillgänglig för kommunens anställda. Jonas Andersson, som är ordförande i Uppsala parkerings styrelse, förklarar att platsen för solpanelsladdaren är strategist vald.

Artikelbild

| Två bilar kan laddas åt gången vid den nya laddnignsstationen.

– Här syns den bra. För det har varit ett problem tidigare, att folk inte vet var laddarna finns. Vi har två laddare i garaget här vid stationen också, men vi måste bli bättre på att marknadsföra dem.