Stadsbyggnadskontoret skruvar upp tempot och inför bättre service i sina bygglovsärenden. Allt för att tvätta bort det skamfilade ryktet och höja servicen.

– Vi blir av med den tunga ryggsäcken, för det tar tid att hantera missnöjda kunder, säger Christian Blomberg, ny bygglovschef sedan i maj.

Några förbättringar kommer att märkas direkt, andra tar upp till ett år innan de slår igenom, tror Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, också han ny sedan i våras.

Artikelbild

– Det är ju ingen hemlighet att många som söker bygglov är kritiska och missnöjda. Vissa ärenden tar flera år, de glöms bort och fastnar i systemet. Folk får inte den service de har rätt till, säger han.

De åtgärder som ska snabba på processen är följande:

* Besked om bygglov ska ta max 8 veckor. Enligt lag måste kommunen ge besked inom 10 veckor men Uppsala sätter alltså ribban högre än så.

* Handläggarna får en rådgivande funktion med ett pedagogiskt ansvar. De hjälper sökande under hela bygglovsprocessen.

* En ny e-tjänst införs i höst. Man ansöker på nätet och följer sitt ärende via ett "digitalt titthål" och kan se var man befinner sig i processen.

* Nyanställningar och fler handläggare. I dag jobbar ett 40-tal handläggare, de utökas med minst fem nya tjänster. Dessutom görs nyrekryteringar efter pensionsavgångar.

* Gamla ärenden betas av. Ett par hundra bygglovsärenden, förhandsbesked, anmälningar och arkivärenden som har flera år på nacken ska få ett slut tack vare ett specialprojekt med start i höst.

– Dessutom förenklar vi för den som gör en okomplicerad byggnation. Enkla bygglov kan du få rakt över disk, det vill säga samma dag du kommer in till oss, exempelvis för utbyggnad av altan, säger Mats Norrbom.

En som haft ett tufft ärende, i alla fall av handläggningstiden att döma, är Bo Larsen. Han har precis kvitterat ut sitt bygglov för ett nytt kök och tak i huset vid Börje Alsta, utanför Uppsala.

Men det har tagit tid. Ända sedan januari har han väntat.

– Jo, man har fått vänta ett tag... Det kan man lugnt säga.

Köket blir hela 50 kvadratmeter. Det behövdes inte bygglov för 40 kvadrat och därför sökte han för de resterande 10.

Då började problemen hopa sig. Han fick aldrig tag i handläggaren, när han ringde sa telefonsvararen "återkommer klockan 13. Nästa gång: "återkommer kl 15 och därefter "gått för dagen".

– Så där höll det på, jättefrustrerande. Jag önskar att jag hade fått träffat handläggaren, då hade vi kunnat gå igenom alla ritningar, säger Bo Larsen, som får vänta ett par veckor till på sitt startbesked innan han kan sätta igång.

Och faktum är att just nu kan det ta väldigt lång tid att få sitt bygglov. Hittills i år har 874 ärenden avgjorts men ytterligare 1 285 återstår.

– Det lustiga är att det kan vara okomplicerade ärenden, som en utbyggnad av en altan där brandskyddet har stoppat upp det hela, säger Christian Blomberg.

Den som struntar i bygglov och sätter igång ändå tar en risk. En braskamin som man inte ansöker om bygglov för kostar 11 125 kr i böter. Allt enligt lagen om byggsanktionsavgift.

– Det ringer grannar och tipsar oss. Tyvärr har vi inte haft tid att prioritera svartbyggen, säger Mats Norrbom.

Alla förbättringar som nu genomförs har ett pris. Taxan för bygglov höjs med 20 procent. Samtidigt införs en servicegaranti. Den som lämnat in kompletta handlingar men inte fått sitt bygglov i tid får rabatt på avgiften. Det löftet infrias dock inte förrän hösten 2015.