Flera hundra människor hade samlats vid den del av Resecentrum där museijärnvägens spår går fram. De hade kommit för att vara med vid avtäckningen av den nya stationsbyggnaden Uppsala Östra. Det är där Lennakatten avgår och ankommer i Uppsala.
–  Det känns jättekul att Uppsala fått det här stationshuset. Det är en kopia av den funkisbyggnad som utgjorde station för Uppsala Östra här på platsen när jag var barn, berättade Gert Ekström, en av dem som deltog i invigningen.

I början av 1970-talet revs Uppsala Östras tidigare stationshus. Entusiasterna som driver Lennakatten har under åren fått husera i olika provisoriska lösningar.
– Vi blir nu etablerade i Uppsala som en vedertagen turistattraktion. Lennakatten är en av få museijärnvägar i norra Europa som finns i ett resecentrum, sa Bo Nilsson som sitter i styrelsen för den ideella föreningen Upsala-Lenna Jernväg.
Enligt Bo Nilsson är Lennakattens passagerarantal ständigt ökande. I fjol hade man 35 000 resenärer. I och med att Östra Station nu lätt kan nås från Resecentrum är årets prognos 40 000 resenärer.

Lennakatten trafikerar sträckan Uppsala-Länna-Almunge-Faringe. Trafiken startar i år den 3 juni.