– Alla namn vi valt kommer från allmänheten. Det har varit många kreativa förslag. Sedan har vi diskuterat vad som är passande för området, säger Anna-Karin Westerlund (M), ordförande i namngivningsnämnden.

I Gottsunda, där många av gatorna har musikrelaterade namn, hittar vi numera Musikparken. Nära Stålgatan i Boländerna ligger Stålparken. Och Gränby har fått en park uppkallad efter skolvärdinnan Maj Vaxberg.
– Vi har prioriterat kvinnonamn på parkerna. Namnen i Uppsala är väldigt mansdominerade eftersom kvinnor inte har haft så framträdande plats historiskt sett, säger Anna-Karin Westerlund.

Parken i Kvarngärdet uppkallades dock inte efter Margit Salin, enligt ett av förslagen, utan fick istället heta Kvarnremsan eftersom nämnden ansåg att Salin förtjänade något lite större än den lilla parkremsan.

I Luthagen har det kilformade grönområdet som omgärdas av Börjegatan, Tegnérgatan och Vindhemsgatan fått det passande namnet Hedströmska kilen. En park där grusgångarna är fint inramade med klippta lindhäckar och där äldre äppleträd står ståtliga. Någon som vittnar om att Hedströms trädgårdsmästeri en gång i tiden återfanns på platsen.

I parken rastar Erik Britos sina två yorkshireterriers. Han berättar att han bor alldeles precis i närheten, endast ett stenkast bort, och besöker parken dagligen tillsammans med sina hundar som heter Flisa och Leo. Erik berättar vidare om parken, och säger bland annat att den är väldigt välbesökt under Valborg i och med sin närhet till Ekonomikumparken.

Att namngivningsnämnden prioriterat kvinnonamn på de nydöpta parkerna ställer sig Erik positiv till.
– Genusfrågan är aktuell så det tycker jag är en bra idé, säger han.

Två av parkerna – en i Stadsskogen och en i Gottsunda – har återremitterats. Där vill kommunen ta en till vända för att hitta något passande.
Ytterligare tre parker kommer att namnges efter jul och fler kommer det att bli under vintern, enligt Anna-Karin Westerlund. Troligtvis kommer man även då att gå ut och fråga allmänheten om råd.

Det är viktigt att så snart som möjligt sätta namn på de vita fläckarna på Uppsalakartan. Inte minst underlättar det för ambulans och räddningspersonal att snabbt hitta rätt.