Den arkeologiska utgrävningen, som på fackspråk kallas schaktningsövervakning, har letts av Upplandsmuseets arkeolog Anna Ölund:

– Källaren är helt ny, den har inte funnits dokumenterad någonstans. Det är klart att det är spännande, och vi har sökt tillstånd från länsstyrelsen för att undersöka den närmare. Den går ju betydligt djupare än de 36 centimeter vi nu har tillstånd att gå ned, säger Anna Ölund.

Att Danmarks kyrka byggdes i slutet av 1200-talet och utvidgades till nuvarande storlek på 1490-talet var känt sedan tidigare, och de fynd som nu gjorts under långhusets bänkdelar bekräftar detta.

Artikelbild

Gångar och kor i kyrkan är sedan länge stenlagda, men under bänkarna och i sakristian har det legat trägolv. När församlingen beslutade att lägga stengolv även där, bestämdes också att arkeologer skulle finnas på plats då golvpartierna schaktades ut med torrsug.

– De cuprinolbehandlade bjälkarna som trägolven låg på har länge spridit en dålig lukt, och det måste åtgärdas. Hela ombyggnaden kommer att kosta 6,2 miljoner kronor, men vi får 3,7 miljoner kronor i kyrkoantikvariska bidrag från stiftet, säger Lars Strandell, kyrkokamrer i Danmark-Funbo församling.

Han är förmodligen ännu mera fascinerad av vad som kommer fram under de gamla golven i ”hans kyrka” än Anna Ölund och hennes kollega Malin Lucas, som har erfarenheter från andra utgrävningar.

I den östra, först byggda delen av långhuset, har fundamenten till ett stort altare hittats vid nordväggen:

Artikelbild

– Det är inte en placering som man förväntar sig om man är van vid våra dagars kyrkor. Men Mariaaltare låg ofta placerade åt norr, säger Anna Ölund.

I de jord- och stenlager som undersökts har också målade putsfragment hittats. Den preliminära undersökningen av material och färger tyder på att kyrkan ursprungligen prytts av Albertus Pictor, men att originalmålningarna tagits bort och kopierats, troligen vid en renovering på 1800-talet.

Artikelbild

Men mest spännande är ändå källaren i sakristian. Där är det inte bara tegelmurar utan också de översta stegen på en trappa nedåt som blottlagts:

– Det troliga är att man förvarat nattvardsvin och dyrbarare föremål där. Det finns också tecken på att det funnits ett litet fönster i väggen ut mot norrsidan från källaren. Om två veckor räknar jag med att komma hit igen och titta närmare på källaren, säger Anna Ölund.

Artikelbild

Renoveringen av kyrkan påbörjades i september och beräknas vara klar i februari 2015.