Inför ännu en hösttermin visar siffrorna att antalet som söker sig till Uppsala för att studera är något färre. Av sammanlagt 29 990 behöriga förstahandssökande till Uppsala universitet blev 27 819 antagna. Antalet antagna och sökande har sjunkit långsamt och stadigt sedan 2014, men utvecklingen är förväntad enligt Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef på Uppsala universitet.

– Vi försöker hålla ner antalet antagna studenter medvetet för att få en liten nedgång. Procentuellt handlar det om 0,8 procent färre. Det är för att vi har tidigare tagit in för många studenter än vad vi får betalt för att ha. När det gäller program som går under flera år är det svårt att bromsa, så vi gör det på ett långsamt och planerat sätt, säger Cilla Häggkvist.

Hon förklarar att minskningen inte kommer att märkas i något klassrum. Antagningen till årets hösttermin är förväntad.

Har det skett någon ändringar i sökandet?

– Det jag kan nämna i sammanhanget är att det är sista hösten som gymnasiegruppen med abc-betygen konkurrerar med sig själva till antagningen. Till nästa höst hamnar de i samma grupp som har de äldre betygen G, VG och MVG. Anledningen varför antagningen har gjort så är för att skydda dem något då det är svårare att få höga betyg med det systemet. Därför kan kanske fler ha sökt för säkerhets skull i år.

På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är utvecklingen tvärtom jämfört med Uppsala universitet. Även om antalet sökande har gått ner något de senaste fyra åren, så har antalet antagna ökat. Till hösten har 4 602 antagits och kommunikatören Jonathan Sohl ser glädjande på utvecklingen.

– Det som har hänt är att utbildningarna har långsamt blivit starkare. Och folk förstår mer vad de ger sig in på när de kommer hit numera. Sedan kan vi också måla upp en större bild med hur världssituationen ser ut och att frågor om klimat och mat tagit större plats på agendan, säger Jonathan Sohl.

Även om SLU har tappat något bland de totala antalet ansökningarna, verkar universitetet istället nå ut till mer kvalificerade studenter och dessutom få ett större söktryck från internationellt håll. Utmärkande för den kommande höstterminen är att agronomutbildningarna har gått bra efter att SLU lagt ner resurser på att informera mer om vad de handlar om.

– Det är väldigt roligt att se siffrorna gå långsamt uppåt och samtidigt på ett sådant sätt att vi kan hantera dem. Det är en stadigt tillväxt.