En anställd vid socialförvaltningen har fått i uppdrag att sköta kartläggningen som ska ske utifrån ett så kallat socialt orosperspektiv.

– Vi gör det här mot bakgrund av de oroligheter som utbröt i Gottsunda och Valsätra för en tid sedan. Vi vill ha koll på orsakerna, om det beror på att det finns gängbildning i området eller har andra orsaker, säger Ingrid Burman (V) ordförande i socialnämnden.

Hon vill ha en samlad kunskap som kan fungera som underlag för att sätta in fler insatser om det behövs.

–  Den här oron är en signal om att vi kanske inte har det. Jag tror på långsiktigt bra verksamhet. Kanske behövs fler träffpunkter för unga och kanske annan sysselsättning som är öppen speciellt under sport- och påsklov och under sommaren när det mesta stänger och människor åker på semester, säger Ingrid Burman.

Måste mer resurser skjutas till?

– Det vet jag inte. Det får kartläggningen visa. Men vi har haft en rad projekt i området tidigare och människor där brukar berätta om att det förr fanns både närpolis och fältarbetare på plats. I kartläggningen kommer vi att prata med polis, föreningar, föräldrar och ungdomar, alla som är där, säger Ingrid Burman

Kartläggningen ska vara klar och redovisas under juni månad.

I området finns idag en familjeenhet, skola, socialtjänst- och polis samordonare - SSP, social insatsgrupp, socialkontor för barn och ungdom från 0 till 20 år och Treklangen som är ett socialt och kulturellt center.

Socialförvaltningens kartläggning ska vara klar under juni månad.