Det säger Mars Wahlberg, ortnamnsforskare på Språk- och folkminnesinstitutet, Sofi, i Uppsala.
- Beteckningen på Luthagen är det ursprungliga sättet att hänvisa till området. Man sade att man bodde på Luthagen. Det beror i sin tur på att man i äldre, uppländskt språkbruk sade "på hagen". Samma fenomen gäller för övrigt Kåbo, som från början hette Kåbo Hage. Det är därför äldre människor gärna säger att de bor "på Kåbo".

Enligt Mats Wahlberg har prepositionen "på" inte alls att göra med att det skulle vara så "fint" att bo i Luthagen, vilket är en förklaring man kan höra ibland.
- Luthagen var ingen särskilt märkvärdig stadsdel när den kom till.
Att Luthagen med åren ändå har fått den nimbusen vill Mats Wahlberg relatera till de stora, magnifika hus som uppfördes i stadsdelen av byggmästare Anders Diös, bland annat Vasahuset.
- Länge fanns det bara tre större byggnader i Luthagen: Grillska huset som numera är rivet, Läroverket/Katedralskolan och Rektorsvillan. Alla kom till på 1860-70-talen, långt innan stadsdelen började bebyggas med bostadshus, säger han.

Mats Wahlberg berättar att de tre husen fick nya namn av dåtidens folkhumor: "Humleboet", "Bikupan" och "Getingboet".
- Läroverket kallades Bikupan, kanske med tanke på surret av de pojkar som gick i skola där.Rektorsvillan fick namnet "Getingboet" efter en mycket hetlevrad rektor som hette Manfred Mustafa Flodérus. Grillska huset kallades "Humleboet" efter en adjunkt Humbla som ägde huset.
UNT: varför säger man Främre och Bortre Luthagen? De begreppen brukar man ju annars mest förknippa med mer exotiska platser, som till exempel Orienten och Indien?
- Benämningarna Främre och Bortre Luthagen började användas redan på 1930-talet. Det blev i praktiken nästan två stadsdelar, där Luthagsesplanaden var gränsen. Bortre Luthagen avgränsades av Ringgatan, och där bortom låg Eriksdal och Enhagen.FAKTA
I Luthagen bor 12 172 personer. Av dem har 1 524 utländsk bakgrund. 6 428 är kvinnor och 5 744 män. Medelinkomsten i Luthagen, 193 000 kronor, är bland de lägsta i kommunen. För män ligger den på 215 000 kr och för kvinnor på 172 000 kr.
Luthagen är stans friskaste stadsdel. Antalet sjukdagar per person och år är i genomsnitt bara 16,7 - för kvinnor 18,9 och för män 14,4.
Utbildningsnivån är högre än i kommunen i övrigt, både vad gäller män och kvinnor.
2 189 män och 2 362 kvinnor har en eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år.
I Luthagen finns totalt 6 506 lägenheter. Av dem finns 496 i småhus och 6 010 i flerbostadshus.
Antalet personbilar registrerade på personer som bor i Luthagen är 2 843. 6 154 familjer i Luthagen saknar bil.
Den typiske Luthagenbon är man, mellan 25 och 44 år (2 331 personer). Just Luthagen förknippas ofta med äldre personer, och i stadsdelen bor också många äldre, 501 kvinnor och 211 män är över 80 år.
Men tvärtom har Luthagen en av de största andelarna arbetsför befolkning i Uppsala: inte mindre än 75 procent av de boende är mellan 16 och 64 år.