– Jag trodde inte att det var så komplicerat, säger Noor Jamal Ibrahim Hamade.

– Det är så politiskt, och mycket som ska samordnas, fyller Brenda Marlene Owase i.

– Först tänkte man kanske mest på våra utsläpp här, men det räcker inte att bara vi minskar våra utsläpp. Andra länder släpper också ut mycket, säger Axel Blom.

Artikelbild

| Jonathan Gerte representerar Brasilien vid Fyrisskolans klimatmöte.

De representerar alla EU i rollspelet som utspelas i Uppsalas konsert- och kongresshus.

I fem veckor har de två klasserna årskurs 2 på ekonomiprogrammet jobbat med klimatmötet i fokus. Flera skolämnen, allt från svenska och engelska till naturkunskap och företagsekonomi, har varit involverade. Rollspelet är ett årligt återkommande inslag i undervisningen. Temat har varierat något mellan åren. Men eftersom mycket fokus nu är på klimatmötet i Paris, COP21, valde man att göra det till en minivariant av klimatförhandlingarna.

Eleverna har delats in i grupper som representerar elva olika länder, allt från Bangladesh och Uganda till EU och USA.

Tanken är att man efter förhandlingarna i Konserthuset ska komma fram till ett klimatavtal. Och om man lyckas bättre än förhandlarna i Paris återstår att se.

Eleverna säger att arbetet har gjort att de följer klimatmötet i Paris mer noggrant än de annars skulle ha gjort. Och engagemanget för frågorna har också ökat.

– Det måste verkligen gå bra i Paris, säger Noor Jamal Ibrahim Hamade.