Signalkablar på två platser måste lagas, och mängder med kabel dras om. Branden vid Myrbacken norr om Märsta orsakade stora skador.

Inne i ställverket sticker lukten fortfarande av rök. Taket är svart av sot, och en två kvadratmeter stor vägg av kablar är utbrunnen.

– Det är många komponenter som måste plockas ut eller bytas, saneras från sot och syror och torkas separat, säger Kjell Wennström, teknikansvarig från Infratek, Trafikverkets huvudentreprenör på plats.

Ställverket är den anläggning som styr signaler och växlar för trafiken. Just nu pågår saneringsarbetet, och när arbetet är klart beror på när de nya komponenterna kan levereras från en materialservice i Nässjö, och monteras.

– Jag har inte fått några besked om när det kan bli, det är inget som finns på hyllan säger Kjell Wennström.

Det är inte bara här det brunnit. Efter att en kontaktledning slets ner ett par kilometer norrut leddes strömmen, i högspänningsledningar på 16 kVolt, mot ställverket, där ett överslag fick det att börja brinna. På vägen passerade den en kur med signalutrustning, som brann ner.

– Elen har varit inne i flera andra kurer, men den letar sig närmsta vägen, och kur 12 låg närmast nedslagningsstället, säger Lisa Jönsson, projektledare för underhållet på Trafikverket.

De kablar som elen letts igenom har bränts och smultit sönder.

– Vi måste byta ut allting. Signalkablarna är dragna, nu kvarstår kraftmatningskablar, säger Tomas Borg, sektionschef för underhållet på Trafikverket.

Personal på plats arbetar dygnet runt, för tillfället 15–20 personer. Tills ställverket och kub 12:s signalkablar är lagade kommer tågen att dirigeras med telefon.

– Det blir manuell ordergivning, säger Tomas Borg.