UNT berättade i söndagens tidning om det romska paret Mures Carlan och Crina Sardar från Rumänien. De riskerade att ställas på bar backe med en nyfödd son när Stadsmissionen stängde det härbärge i Uppsala där de bott.

I samband med det uttryckte Anders A Aronsson (FP), ordförande vid socialnämnden för barn och unga, att föräldrarna varit "oansvariga" som rest till Sverige när de skulle få barn inom kort.

Under helgen skickade Anders A Aronsson ut ett pressmeddelande och skrev att han uttryckt sig felaktigt.
- De har tagit illa vid sig och familjen ska inte känna sig påhoppade för de har ju en besvärlig och utsatt situation, säger Anders A Aronsson.

Folkpartiet i Uppsala län har tydligt tagit ställning för fattiga EU-medborgare som kommer hit och vill till exempel inte se något förbud mot tiggeri.

"Att skicka ut människor ur landet är bara att sopa problemet under mattan. Vi måste bekämpa fattigdomen – inte fattiga människor". Så skrev Folkpartiet i Uppsala län i ett uttalande efter sitt årsmöte i lördags.

Anders A Aronsson har tidigare sagt att kommunen erbjudit familjen Carlan-Sardar en gratis hemresa. Men när UNT undersöker saken visar det sig att något sådant erbjudande inte kommit från kommunens sida.

– Jag måste ha blandat ihop dem med en annan familj som fick erbjudande om hjälp under 2013 men tackade nej, säger Anders A Aronsson.

Ett beslut om betald hemresa kan bara tas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP). I det aktuella fallet säger han att familjen skulle bemötas med ett positivt svar om de vände sig till kommunen.

– Om en familj som är EU-migranter med ett så litet barn ber om hjälp att återvända till sitt hemland skulle de beviljas det, uppger Mohamad Hassan.

Han säger att det inte hör till vanligheterna att kommunen står för EU-medborgares hemresor. Under 2012 ska det ha rört sig om 10-20 ärenden, bland annat bärplockare som skickats hem på kommunens bekostnad efter att ha blivit strandsatta.

I fjol handlade det enligt Mohamad Hassan om max fem sådana beslut.
– Gäller det ensamstående personer som vill ha betald hemresa brukar vi råda dem att kontakta sina ambassader. Rör det sig däremot om familjer med små barn hjälper vi i allmänhet till med biljetten. De erbjuds då det billigaste alternativ som finns för hemresan.