Efter att UNT skrivit om fel i postutdelningen har många läsare hört av sig och berättat om att problemen med postutdelningen är långt mycket större än vad Postnord vill erkänna.

Det kommer in rapporter om julkort som kommit fram i mitten av februari. Kallelser som överhuvudtaget inte kommer fram och paket som försvinner. En läsare berättar att brev till helt andra adressater hamnat i ett större kuvert där fliken inte var igenklistrad. Och till UNT kommer ett brev som av misstag öppnats av Läkemedelsverket, dit det först delades ut.

Den här bilden bekräftas av Post- och Telestyrelsen, PTS.

Artikelbild

| Felutdelat. Brevet skulle till UNT:s insändarredaktör är ett av alla brev som hanterats fel av Postnord. Det delades först ut till Läkemedelsverket som öppnade det av misstag.

– De problem du beskriver stämmer med den bild vi har fått. Det här är absolut inte acceptabelt och så här ska det inte gå till, säger Olof Bjurö, chef för enheten för posttillsyn vid Post- och Telestyrelsen.

Nu kräver myndigheten redovisningar varje månad av klagomålsstatistiken från Postnord, och inte som tidigare årsvis. Man vill också ha den här statistiken regionalt uppdelad så att det ska gå att göra bättre uppföljningar. Uppsala pekas ut som en av de orter där problemen är störst.

– Vi håller tillsynsärendet öppet. Och det kan bli aktuellt med tillsynsbesök i framtiden, säger Olof Bjurö.

Vid ett möte i förra veckan tog man upp de problem som rapporterats i Uppsala. Den förklaring man fick hade bland annat med flytten av verksamheten att göra. Men den nya maskinella sorteringen har också ställt till problem, liksom svårigheter att rekrytera personal.

– Maskinsorteringen måste ha en högre tillförlitlighet. Och det kan inte vara så att bara för att ett antal personer blir sjuka så blir verksamheten lidande. Man måste ha en beredskap med vikarier, säger Olof Bjurö.

Problemet att rekrytera personal har varit störst i storstäder, enligt de uppgifter som PTS fått ta del av. Men det är saker som också måste lösas.

– Om man har liknande problem på flera större orter måste man ta ett helhetsgrepp om det här centralt, säger Olof Bjurö.

Fredrik Nilsson, regionchef för region öst på Postnord, säger att man generellt har en god kvalitet på postutdelningen.

– Vi hade en del inkörningsproblem av vår nya postterminal i Rosersberg vilket periodvis lett till bristande kvalitet. Är det kunder som upplever sig drabbade uppmanar vi dem att de ska höra av sig till kundservice så att vi i detalj kan utreda varje försändelse lite mer noggrant.

PTS har ett pågående tillsynsärende där de upplever att det finns fortsatta problem.

– Vi gör ett jobb tillsammans med PTS där vi tittar på de delarna, säger Fredrik Nilsson.

Läs mer: Fortsatta bekymmer på Posten

Läs mer: Nytt arbetssätt pressar brevbärare