Med slagord som ”Den som flyr har inget val, ingen flykting är illegal” och ”Familjer splittras av er politik, lyssna på folkets starka kritik” gick deltagarna från Odinslund genom centrala Uppsala och samlades sedan till torgmöte på Stora torget.

Där talade bland andra Uppsalas barnombudsman Lisa Skiöld som framhöll att de förslag som lagts fram om bland annat temporära uppehållstillstånd och försvårande av familjeåterföreningar innebär brott mot FN:s barnkonvention.

Jeanette Escanilla från Refugees Welcome liksom Anita Dorazio som arbetat för flyktingar och asylrätt i flera decennier, fick båda applåder för sina kraftfulla uppmaningar att stoppa de lagar som begränsar eller hindrar människors möjligheter att söka asyl.