Polisens system Pust Siebel, som används för att rapportera in brott, har dragits med stora problem sedan det lanserades. Nu har en polisman i Uppsala län anmält systemet till myndigheten.

I tillbudsrapporten skriver polismannen: "Att jag dagligen tvingas av min arbetsgivare att använda ett system som så totalt dömts ut av sakkunniga är en sådan kränkning att jag upplever en frustration och stress som inte är rimlig att behöva utsättas för".

Han tar upp en specifik händelse då oron för en rapportering, som skulle göras dagen efter en aktuell brottsincident, ledde till akut sömnbrist.

"Då Pust är ett, ur användarhänseende, undermåligt system ledde detta till att jag kände sådan ångest inför följande dags kommande arbete i detta system att min nattsömn gick förlorad", skriver han.

Då polismannen dagligen vistas på vägarna i ett utryckningsfordon - med krav på uppmärksamhet och snabba reaktioner - kan sådana hälsoproblem bli ödesdigra, uppger han.