Rättegången handlar om den så kallade sjukhussåpan där tre anhöriga till en cancersjuk man kräver skadestånd på sammanlagt 375 000 kronor.

I rättssalen har filmen spelats upp och de olika parterna har gjort sina sakframställningar.

De anhöriga hävdar bland annat att deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen har kränkts eftersom den sjuke mannen inte godkänt inspelningen som skedde på Akademiska sjukhuset.

När målet avhandlades 2013 i Uppsala tingsrätt friades landstinget.