Januari-november 2014 fick Uppsalapolisen in rapporter om 10 fall av ofredanden vid Resecentrum. Det kan jämföras med 24 ofredanden motsvarande period 2015, alltså mer än en fördubbling. Även för några andra brottstyper som stöld och misshandel syns en ökning i statistiken för Resecentrum.

Med tanke på att runt 40 000 resenärer passerar Resecentrum varje dygn är det inte så konstigt att platsen toppar Uppsalas brottsstatistik.

De stigande siffrorna vill Uppsalapolisen göra något åt.

Artikelbild

| Resenär. -De senaste fem åren har jag passerat här nästan varje dag och jag känner mig alltid trygg. Inte ens när jag tar bussen vid midnatt brukar det vara några problem, säger Maria Paiovici.

– Från 2016 kommer vi att genomföra flera riktade insatser vid Resecentrum. Det kan handla om ökad patrullering eller spaning mot vissa brottstyper som narkotikaförsäljning eller ficktjuvar, uppger Ulf Lundgren som har den nyinrättade titeln kommunpolis.

Att det verkar ha skett en ökning av brottsligheten vid Resecentrum tror han kan bero på bland annat att fler kommer hit från Stockholm i och med att SL-pendeln numera går ända till Uppsala.

Ytterligare en rad trygghetsskapande åtgärder planeras för Resecentrum, som ökad belysning. För att få till stånd en bättre skötsel av området har ett stationsråd bildats där bland annat kommunen ingår.

– Vi vill få bort klotter men även satsa på ökad trafiksäkerhet, till exempel genom bättre gatumarkeringar för att förhindra kollisioner mellan cyklister och gående i tunneln under Resecentrum, uppger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Artikelbild

| Kör. -Jag tycker att Resecentrum känns som en trygg plats. Jag har inte sett något bråk men å andra sidan kör jag taxi mest på dagtid, säger Tobias Brodin.

Polisens satsning vid Resecentrum hänger samman med införandet av så kallade medborgarlöften. Det innebär att polisen ska ta reda på vad människor upplever som problem i närområdet och sedan vidta åtgärder utifrån det. Trots att det står i polisens direktiv att medborgarlöftena ska utgå från folks önskemål blev det inte så i Uppsala.

Istället var det polisen som valde ut Resecentrum som det område man ska fokusera på. Därefter inbjöds Uppsalaborna under en dag i höstas till Resecentrum för att märka upp otrygga platser på några fotografier över området.

Artikelbild

| Café. - Det känns tryggt att jobba här, något bråk har jag aldrig sett, berättar Sarah Kaas som arbetat i ett fik i Resecentrum i 1,5 år.

Lokalpolisområdeschefen Jale Poljarevius förklarar det med att Uppsala är en så stor stad att det var svårt att arrangera en medborgardialog på annat sätt.

– I till exempel Knivsta kunde vi samla medborgarna till ett möte men i en stad av Uppsalas storlek är det inte möjligt. Därför valde vi inom polisen ut den mest brottsbelastade platsen i kommunen och lät sedan folk framföra önskemål om åtgärder där.