Det är i Järnvägsnätsbeskrivningen för 2017 som det tydligt framgår att det föreligger risk för varaktiga hastighetsnedsättningar på en sträcka om lite mer än nio mil mellan Uppsala och Hedemora. Orsakerna bakom detta är bland annat problem med dåliga räler och dåligt spår där Trafikverket, precis som på flera andra håll i landet, upptäckt så kallade vertikala sprickbildningar i rälsen. I ett pressmeddelande från Dalabanans intressenter så beskrivs detta som ett hot mot trafiken. En formulering som Johan Örjes (C), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Uppsala län, håller med om.

– Det skulle bli ett förödande slag mot Uppsala län om hastighetssänkningen genomförs, vad som behövs är insatser på spåren som gör att hastigheten kan öka, säger han.

Om detta realiseras så innebär det att Upptågens hastighet på den nio mil långa sträckan mellan Uppsala och Hedemora kommer att begränsas till 70 kilometer i timmen. Tanken är då att sänkningen kommer råda fram till det att spåren byts ut, men det är planerat först år 2026.

– Erfarenhetsmässigt så kan vi säga att det i realiteten kommer att uppstå nya och mer akuta behov av åtgärder under tiden som kommer att betalas av planerade underhållspengar. Spårbytet kommer därför, med stor sannolikhet, att ske ännu senare, säger Magnus Landström, projektledare Dalabanans intressenter.

Och beskedet om hotande hastighetssänkning och dåliga spår sätter käppar i hjulet för banans framtida utveckling.

– Vi har länge strävat efter att förbättra kvalitén men nu handlar det mer om att försöka återställa banan, det är ett steg i motsatt riktning. Och så här kan vi inte ha det, vi kan inte leva i en ovisshet i tio år framöver, säger Magnus Landström.

Och nu är det alltså upp till Trafikverket att prioritera Dalabanan och Uppsalaregionen, menar Dalabanans intressenter och Johan Örjes vid kollektivtrafiknämnden i Uppsala län.

– Vi har en regering där inte minst Miljöpartiet talar om vikten av klimatsmart kollektivtrafik, men i verkligheten riskerar vi att få uppleva ett haveri för tågtrafiken längs Dalabanan, säger Johan Örjes.

Dalabanans Intressenter vill dock framhålla att Trafikverket med anledning av de identifierade bristerna intensifierat och förtätat sina besiktningar av spåret och att det enligt uppgift inte ska föreligga några risker för resenärer eller gods.