Carolinaparken är i full gång att rustas upp och under höstern har rivning av den gamla lekutrustningen och markarbeten påbörjats. Redan nu visas planerna på hur den nya lekparken bakom Carolina Rediviva kommer att se ut.

Platsen har det givna Pelle Svanslös-temat, med påminnelser från böckerna här och var, till exempel en rutschkana ner ur ska Gammel-Majas storkyrkotorn. Men även ett tjuvåk på Rickombergabussen eller ett besök i Måns skola ska bli möjligt för de små, då all lekutrustning ska bli unik för Svanslös-temat.

Uppsala kommun hoppas att både leksugna barn och turister ska lockas till den nya parken. Invigningen planeras till sommaren 2014.