Plan- och byggnadsnämnden beslutade på måndagen vid ett extra insatt sammanträde att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska genomföras innan en detaljplan kan upprättas för området intill Gränby centrum där Uppsala arena ska byggas. Anledningen är bland annat att arenan planeras i en backe som ingår i salamanderns så kallade "hänsynsområde".

Enligt länsstyrelsen kan det inverka på djurets möjligheter att leva i området. Den finns inte i backen i dag men i och med att salamanderstammen minskar trots att dammar byggts i området för att de inte ska dö ut helt, så kan backen fungera som övervintringsyta för salamandern, något som länsstyrelsen anser måste utredas. Det måste kommunen följa.

–  Vi har gjort en MKB för salamandrarna när vi skulle bygga bostäder i Gränby Backe. Men vi är ändå tvungna att göra en ny och färsk MKB inför det här nya beslutet annars kan inte länsstyrelsen fatta ett eventuellt beslut om dispens. I dag vet vi inte om det finns salamandrar där, säger Monica Östman (S) vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Artikelbild

| Uppsala arena. Arenan i anslutning till Gränby centrum ska kunna ta emot storpublik.

Hur kan det påverka arenans placering?

–  Det kan bli så att arenan måste flyttas ut från backen till mer platt mark.

Vad händer om arenan hotar salamanderns existens?

– Då blir det inget arenabygge på platsen. Men hur det blir ska MKB utredningen visa. Får vi dispens så ska bygget kunna starta under våren 2015, säger Monica Östman.

Anledningen till att den större vattensalamandern har ett så starkt skydd är att den är listad i EU:s art- och habitatdirektiv. Sverige har en skyldighet att säkerställa att arten har en ”gynnsam bevarandestatus”.

Bolaget som vill bygga Uppsala Arena tvingas sannolikt också banta projektet på höjden. Enligt försvaret får inte arenan vara högre än 20 meter för att inte äventyra flygsäkerheten, något som kommunen måsta följa. Bolaget vill kunna bygga upp till 27 meters höjd.

– Vi har sagt att arenabolaget måste omarbeta sina planer så att de uppfyller de krav som ställs, säger Monica Östman.

Även parkeringsmöjligheterna är en stötesten. Uppsala kommun som tidigare sagt sig kunna skapa ett tillfälligt p-område för 2 500 bilar vill nu använda området för bebyggelse. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som äger Gränby Centrum vill inte dela med sig av sina parkeringar till arenabolaget så hela p-frågan måste lösas på annat sätt.