Efter rekommendationer från Konsumentverket och Svenska livräddningssällskapet höjer nu Fyrishov och Gottsundabadet åldersgränsen för barn som badar utan målsman från 9 år till 12 år. Det här rimmar väl med skolornas ansvar att se till att alla barn i årskurs sex är simkunniga.

Fysishovsbadets vd Liisa Eriksson Hundertmark ser en förändring i målsmäns sätt att hålla uppsikt över sina barn i bassängen:

– Vi ser att föräldrar ägnar allt mindre uppmärksamhet åt sina barn och i stället lägger fokus på sin mobil och surfplattor.

Hon tror att den här regelanpassningen kommer att fungera som en signal till vuxna besökare att ta mer ansvar över de minderåriga.

– Barn drunknar tyst och det går snabbt, säger hon.