På torsdagen togs det symboliska första spadtaget till de nya 62 hyreslägenheter som ska byggas utanför södra entrén till Gränby centrum. Så småningom ska det bli fler bostadshus utmed Marknadsgatan framför Gränby centrum och bort mot Gränbyparken. Totalt handlar det om cirka 200 hyreslägenheter och 250 bostadsrätter. Det är i första hand ettor och tvåor som kommer att byggas.

På plats vid spadtaget var kommunalrådet Erik Pelling (S):

– Det är alltid positivt när det blir fler bostäder, i synnerhet hyresrätter. Och hela omvandlingen av Gränby centrum, från ett externt köpcentrum till en del av staden med bostäder intill är en väldigt positiv stadsutveckling. Det här är ett praktexempel på bra förtätning. Vi använder dåligt utnyttjad mark och placerar bilarna under jord.

Artikelbild

| Visionen. Illustrationen visar hur det är tänkt att Gränbystaden ska utvecklas med butiker bostäder och arenaområde.

Atrium Ljungberg, som förvaltar handels- och kontorsfastigheter, ger sig nu på allvar in i bostadsbyggande i både Uppsala och i Stockholmsförorterna Barkarby och Nacka. Vd:n Annica Ånäs tycker att satsningen ligger helt i tiden med det bostadsbehov som finns i dag.

– Gränbystaden kommer att bli Uppsalas andra stadskärna. Det behövs 700 000 bostäder i Sverige under en tioårsperiod, så efterfrågan är enorm.

I en första etapp byggs 62 lägenheter, under nästa år beräknas byggstarten ske för ytterligare 130 hyreslägenheter. Kring 2019 planeras byggstarten för 250 bostadsrätter.