– Vi som har diskuterat frågan här på institutionen för nordiska språk vänder oss mot att använder språket så här . Vi använder ogärna stora ord, men migrationsdomstolens tolkning är upprörande, säger Görel Bergman-Claeson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Skälet till beslutet att utvisa Sara är att hon fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd. Enligt utlänningslagen ska man ha haft en anställning i ett halvår innan man söker arbetstillstånd. Sara hade jobb under hela perioden, men hos två olika arbetsgivare. Migrationsdomstolen tolkar lagens ordalydelse som att man ska ha haft en enda anställning och ansåg därför att Sara inte uppfyllde lagens krav.

– Det står inte att man ska haft anställning, utan att man ska ha haft en anställning, sa Arvid Hessén, rådman på migrationsdomstolen, till UNT i måndags.

Görel Bergman-Claeson säger att migrationsdomstolens tolkning av uttrycket "en anställning" står i strid med svenska språkets grammatikregler.

– I formuleringar som att ha en anställning är "en" inte ett räkneord utan en obestämd artikel. Om man vill framhäva att det gäller just en anställning, och inte flera, måste man skriva det i klartext.

– Om jurister håller sig med andra grammatikregler än oss andra är det ett hot mot rättssäkerheten, säger Görel Bergman-Claeson.