I en intervju med Dagens Nyheter i torsdags berättade civil- och kommunminister ArdalanShekarabi (S) att regeringen överväger att införa tiggeriförbud i Sverige. Reaktionerna har sedan dess varit starka och flera av de kommunpolitiker i Uppsala län som UNT pratat med är skeptiska.

LÄS MER: Tiggeriförbud i Sverige övervägs

LÄS MER: Tiggare på gatorna trots förbud

Artikelbild

| Skeptisk. Erik Pelling (S) tycker att det är bra att frågan utreds.

– Jag är ytterst osäker på om det skulle ge någon effekt, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala kommun.

Han tycker att det är bra att civilministern utreder frågan om ett tiggeriförbud och tittar på hur man gjort i våra grannländer, men är ändå skeptisk till om ett tiggeriförbud kommer att hjälpa. Dessutom menar han att det kan bli svårt att implementera ett tiggeriförbud som är förenligt med Sveriges grundlag och de mänskliga rättigheterna.

– Vi kan ju inte förbjuda en människa att be en annan människa om hjälp, var ska man i så fall dra gränsen? frågar han sig.

I stället anser Erik Pelling att det måste göras mer på EU-nivå och i EU-migranternas hemländer. Han menar att man måste jobba långsiktigt med frågor som diskriminering, jämlikhet och rasism.

Artikelbild

| Positiv. Fredrik Ahlstedt tror på ett förbud, men anser inte att det är lösningen på problemet.

Om regeringen kommer med ett förslag om tiggeriförbud – hur skulle du ställa dig till det?

– Om det blir aktuellt vill jag se förslaget först innan jag tar ställning, säger Erik Pelling.

Artikelbild

| Ingen lösning. Maria Gardfjell tror inte att ett tiggeriförbud är rätt väg att gå.

Kollegan i kommunledningen, kommunalrådet Maria Gardfjell (MP), har heller inget emot att regeringen skaffar sig kunskap om hur andra länder agerar i tiggerifrågan och hoppas att det kan leda till en mer balanserad diskussion. Men ett förbud tror hon inte på.

– Att införa ett tiggeriförbud löser inte problemet med fattigdom. Visst finns det bekymmer med att det kommer hit människor som lever i ekonomisk misär, men det som krävs är ett aktivt arbete från kommunens sida och hjälp till självhjälp, säger Maria Gardfjell.

– Jag är förvånad att vi är tillbaka i den här debatten. Att förbjuda människor att be om hjälp är inte lösningen. Dessutom kan det drabba hjälporganisationer som samlar in pengar. Och sedan måste var och en själva bestämma om man vill ge pengar till tiggare. Det ska inte vi politiker ha någon åsikt om.

Även kommunalrådet Mohamad Hassan (L) tar tydlig ställning mot ett eventuellt tiggeriförbud.

– Jag är kritisk. Det här handlar om fattigdom. Så länge problemen finns i länder som Rumänien och Bulgarien så löser vi dem inte genom ett förbud här. Det är inte så enkelt.

Mohamad Hassan hade hellre sett att regeringen lagt utredningstiden på att arbeta för bättre förhållanden i hemländerna.

– Man hade kunnat fokusera på att ta rodret och leda arbetet i EU, med kommissionären, för att bekämpa fattigdomen. Jag kommer själv från ett samhälle som varit stark präglat av fattigdom och har svårt att se att man kommer åt detta genom att förbjuda tiggeri, säger Mohamad Hassan.

Du pratar om strategiska och långsiktiga lösningar. Hur kan man jobba med problemen nu?

– På lokal nivå stödjer vi exempelvis härbärgen vintertid. Vi vill också utveckla projektet Crossroads och skulle vilja se en bemannad uppställningsplats med toaletter och duschmöjligheter. I dag flyttar de här personerna sina husvagnar från plats till plats vid en avvisning.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har tidigare ställt sig positiva till ett tiggeriförbud.

– Det behövs ett förbud för att kunna stävja och kontrollera tiggeriet. Men det är inte lösningen på fattigdomsproblemet. Det viktiga är att man måste kunna få ett jobb och på det sättet har vi en fördel i Uppsala eftersom här finns många enkla arbeten, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Pavel Gamov (SD), ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala kommun och riksdagsledamot, säger att det är glädjande att regeringen nu lyssnar på opinionen och ger Sverigedemokraterna rätt.

– Frågan om ett tiggeriförbud har vi drivit väldigt länge, både på nationell nivå och inom Uppsala kommun. Det är inte värdigt för människor att sitta och tigga och det har i vissa fall förkommit rapporter om människohandel, säger Pavel Gamov.

Men borde det inte vara tillåtet att be om hjälp?

– Som jag ser det är det inte Sveriges ansvar att ta hand om andra länders medborgare.

Tycker ni att förbudet bara ska gälla utländska medborgare?

– Ja, det är det vi har motionerat om. Men det finns heller inget behov för svenska medborgare att tigga, säger Pavel Gamov.

Marie Wilén (C), kommunalråd i Heby, stöder inte tanken på ett tiggeriförbud.

– Jag är negativt inställd till ett förbud mot ett tiggeri, bland annat eftersom jag inte vet vilka konsekvenser det kan komma att få, säger hon.

Marie Wilén håller heller inte med de som uppmanar svenskarna att inte ge pengar direkt till tiggare.

– Jag tycker att det i slutändan är upp till var och en att avgöra om man ger pengar till tiggare eller inte, säger hon.

Marie Wilén vill däremot att EU sätter större press på länderna som huvuddelen av tiggarna kommer ifrån, i första hand Rumänien och Bulgarien, så att de ges möjlighet till försörjning i sina hemländer.

– De här länderna har ett ansvar gentemot sina medborgare som de inte tar i dag. Huvudlösningen är självklart att det är det land tiggaren kommer ifrån som ska ta ansvar för sina medborgare. Det är ju egentligen en självklarhet att tiggeri inte ska behöva finnas, säger hon.

När det gäller de tiggare som finns i de olika orterna i Heby kommun upplever Marie Wilén att det finns en generell empati från kommunmedborgarna. Hon anser också att det är viktigt att upprätthålla en medmänsklig kontakt med de personer som tigger.

– Samtidigt så är jag övertygad om att de allra flesta kommunmedborgare har hållningen att tiggeri är en företeelse som inte ska behöva förekomma, att ingen ska behöva tvingas till det, säger Marie Wilén.

Jacob Spangenberg (C) är finanskommunalråd i Östhammars kommun. Han är oerhört tveksam till ett tiggeriförbud och säger att man inte kan förbjuda någon att vara fattig.

– Däremot kan jag tycka att man skulle använda den lagstiftning som redan finns i större utsträckning. Genom att exempelvis hindra människor från att bo i så kallade tältläger skulle företeelsen minska.

LÄS MER: Eva Moberg välkomnar debatt om tiggeriförbud

LÄS MER: Fattigdom försvinner inte med en lag