På sikt planerar JCDecaux och Uppsala kommun att förse 30 busskurstak runt om i Uppsala med sedum, som är det latinska samlingsnamnet för olika fetknopps- och fetbladsarter. Takvegetationen minskar buller, absorberar avgaser och hindrar regnvatten från att rinna ned på gatan.

Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Stefan Hanna (C) klippte banden vid Uppsalas första sedumförsedda busskur och lyfte i sitt tal fram gott samarbete med näringslivet, och att Uppsala är en av världens ledande städer i sin storlek vad gäller klimat- och miljöfrågor.

– Sedumtak på busskurer är en liten sak som gör stor nytta.

Artikelbild

| Hindrar översvämning. Taket på busskuren mittemot Stationsgallerian har försetts med sedum, fetbladiga växter som bland annat binder regnvatten.

Tidigare har det bara funnits en busskur med sedumtak i Sverige, den finns i Malmö. Magnus Heljeberg, VD på JCDecaux, berättar att ett sedumtak på sex kvadratmeter binder 100 liter vatten. Det innebär att taken tål både fukt och torka. Med fler sedumtak kommer problemet med översvämmade gator att minska.

– På sommaren växer det dessutom upp blommor som lockar till sig fjärilar. Taket blir ett eget ekosystem.

Eftersom sedumtaket består av fetbladiga växter och jord är det dessutom svårantändligt, och utgör ingen brandrisk. Magnus Heljeberg har aldrig hört talas om att ett sedumtak börjat brinna.

Det sedum som ska växa på Uppsalas busskurer är importerat från Blekinge.

– I vårt klimat är det säkrast att använda svenskodlat sedum, säger Per Duvner, miljö- och kvalitetschef på JCDecaux.