I en labbsal på Biomedicinskt centrum tar Martin Friberg, Stephanie Herman och Alexander Virtanen emot i vita rockar. Det är viktigt med skyddsutrustning för att inte förstöra proverna, annars kan de lätt bli felaktiga.

– Levande organismer är känsliga, säger Alexander Virtanen.

De ingår i ett lag som ska delta i den internationella tävlingen IGEM, där studenter från hela världen tävlar i att genmodifiera levande organismer och uppfinna en biologisk maskin. Sitt arbete med syntetisk biologi jämför de med programmering.

Artikelbild

| Skyddshandskar. I labbet är det viktigt att tänka på hygien, annars kan proverna förstöras.

– Om man ser cellen som en dator och DNA som en kod modifierar vi inte Windows utan lägger bara till en textkod. Det vill säga, cellen plockar upp en bit DNA från utsidan, förklarar Martin Friberg.

För att vinna finalen i Boston är det viktigt att sticka ut, vilket laget hoppas göra med sitt projekt som handlar om att skapa alternativ till antibiotika- i form av yoghurt. Under sommaren har de utvecklat ett system för att manipulera goda bakterier till att kunna söka upp och döda onda bakterier. Någon gång i framtiden kanske man kan äta bakteriedödande yoghurt i stället för penicillin om man drabbas av matförgiftning eller salmonella.

– Antibiotika angriper alla bakterier, även de goda. Med vår "missilbakterie" behöver man inte bli av med hela tarmfloran, berättar Stephanie Herman.

Idén fick de efter att ha läst vetenskapliga artiklar dels om system som söker upp onda bakterier och dels om sådana som dödar dem. Att ta fram en bakterie som fungerar på båda sätten är unikt.

Artikelbild

| Genteknik. Här framställs "missilbakterien" som ska bota magåkommor.

– En av våra handledare sade att det bästa med ungdomar är att de provar saker som erfarna forskare menar är omöjliga, men ibland visar sig fungera, säger Martin Friberg.

I dagsläget är det ovisst om lagets hypotes kommer att hålla fullt ut, men även om det skulle visa sig att de delar av andra bakteriers DNA som de plockat ihop för att tillsätta sin missilbakteries genpool inte är kompatibla, hoppas de ändå kunna så ett frö till framtida forskning.

Artikelbild

| Inget sommarlov. Stephanie Herman och Alexander Virtanen tycker det är roligt att ägna sommaren åt forskning.

– Multiresistenta bakterier är ett stort problem. Det har hänt att Akademiska sjukhuset tvingats stänga tre avdelningar på grund av en enskild patient, som inte verkat svara på någon antibiotika. Det finns rapporter som visar att om vi inte gör något kommer vi inom 100 år ha samma hälsosituation som innan antibiotikan fanns. Då kan en vanlig infektion vara dödlig, säger Stephanie Herman.

Det kommer dock under alla omständigheter dröja länge innan antibiotika kan ersättas med bakteriedödande yoghurt.

Artikelbild

| Student. Martin Friberg läser kandidatprogrammet i kemi och biologi.

– Enligt rådande lagar om genmodifierade produkter är det i princip omöjligt att få tillstånd att sälja sådan yoghurt. GMO- debatten är en komplicerad och kräver mer forskning. Tyvärr är det svårt att få finansiering till studier på genmodifiering just eftersom det inte finns någon marknad att tala om, säger Martin Friberg.

Sommarforskningsprojektet Uppsalastudenterna fått delta i är därför ett lyckokast. De ansvariga professorerna har gett dem fria händer att forska om vad de vill inom området syntetisk biologi.

Artikelbild

| Student. Stephanie Herman läser till civilingenjör i molekylär bioteknik.

– Det bästa är känslan att göra något som ingen gjort tidigare, tycker Stephanie Herman.