På ett möte den 10 juni beslutade Konsistoriet att The Svedberg-laboratoriet ska upphöra från och med årsskiftet och att laboratoriet avvecklas. Bakgrunden till beslutet handlar om att Skandionkliniken – Nordens första cancerklinik för protonbehandling kommer igång med sin verksamhet i sommar, vilket radikalt förändrar The Svedberg-laboratoriets förutsättningar på området.

– Det kommer inte direkt som någon överraskning, diskussionerna har pågått en längre tid, men det är ändå beklagligt att labbet avvecklas. Det är ett acceleratorlabb som är unikt på många sätt, säger Björn Gålnander, föreståndare på The Svedberg-laboratoriet.

Verksamheten vidThe Svedberg-laboratoriet (TSL) har de senaste åren varit fokuserad på protonterapi av cancer åt Akademiska sjukhuset och Uppsala läns landsting. Eftersom protonterapin vid Skandionkliniken kommer igång vid halvårsskiftet avslutas behandlingarna vid TSL. Skandionkliniken kommer att drivas av sju landsting, däribland Uppsala läns landsting, därför finns ingen anledning att ha både kliniken och TSL samtidigt för protonterapi.

– Samtidigt så har jag och andra vid labbet försökt att hitta lösningar för att fortsätta driva verksamheten – men vi har hittills inte lyckats hitta finansiering så att det går att driva labbet, det saknas ungefär fem miljoner kronor per år, säger Björn Gålnander.

Han menar att den verksamhet som skulle kunna fortsätta, om de får finansiering, handlar exempelvis om att testa tillförlitlig elektronik för rymd, flyg, bilar och servrar.

– Det behovet kommer förmodligen att öka framöver, så det finns en efterfrågan på de här tjänsterna, säger Gålnander, och berättar att Skandionkliniken inte har den typen av strålar som behövs för att genomföra just de tjänsterna.

The Svedberg-laboratoriet kommer att avveckla protonterapin från och med 1 juli, medan bestrålningsverksamheten kommer att fortsätta året ut. Avvecklingen av infrastruktur och lokaler kopplade till laboratoriet kommer dock att pågå under en längre tid.