Redan i höstas var det meningen att de första traineejobben skulle erbjudas Uppsalas arbetslösa ungdomar, men de blev försenade. Sedan mitten av januari är dock de första åtta i gång. Totalt ska det bli 57 traineejobb i Uppsala under det här året. Dessutom ska antalet OSA arbeten, för personer med särskilda insatser, öka med lika många .

Parallellt drar de rödgröna ned de kommunfinansierade välfärdsjobben som alliansen skapade. Totalt ska bara 160 personer erbjudas ett välfärdsjobb under det här året. Under alliansens tid hade som mest 500 personer ett välfärdsjobb.

– Välfärdsjobben var ett sätt för alliansen att snabbt minska socialbidragskostnaderna. Men kunde kvalificera sig för a-kassa eller börja en utbildning. Nu ökar inte längre antalet personer som får socialbidrag, ett trendbrott som bland annat beror på den goda konjunkturen. Då behöver vi inte lika många välfärdsjobb längre, säger Ulrik Wärnsberg (S) ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Dessutom har arbetsförmedlingen fått mer pengar och ett ökat ansvar för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden bland annat via traineejobb och utbildningskontrakt.

– Vi tycker att arbetsförmedlingen ska ta det ansvaret. Det är deras jobb inte kommunens. Därför styr vi om vår politik. Kommunens ekonomi är dessutom dålig och vi behöver spara. På det sättet får vi mer pengar över till skola, vård och omsorg.

Samtidigt var väl välfärdsjobben framgångsrika. Många slapp socialbidragsberoende?

– Men få fick varaktiga jobb. Under 1990-talet hade vi massor av liknande anställningar. De får inte inkräkta på jobb som redan finns och de är dyra och löser ofta inte problemet med arbetslöshet.

Är tanken att avveckla välfärdsjobben helt?

– Nej. Men vi vill prioritera de som är långvarigt bidragsberoende eller har en mer komplex problematik. En tanke är att de ska kunna ha ett välfärdsjobb upp till två år med mycket stöttning, säger Ulrik Wärnsberg.

De nya traineejobben skapas där det är brist på arbetskraft, som inom skola, vård och omsorg. Arbetsförmedlingen står för lönen och tar ur vilka som ska få testa ett traineejobb. Kommunen ordnar arbets- och utbildningsplats. Efter ett år med praktik varvad med utbildning ska traineen vara klar för arbetsmarknaden.

– I det här är kommunen mer som en hjälpmotor. Men det gäller också att det privata näringslivet ställer upp. Där finns en rad bristyrken där unga kan få jobb, säger Ulrik Wärnsberg.

Hur många traineejobb som kan skapas är inte bestämt.

– Jag vet inte hur stort det kan bli i dag, säger Ulrik Wärnsberg.