Monica Winerdahl är pastor i Norrtälje pingstförsamling. Hon hade inledningsvis en viktig roll som samtalspartner för medlemmarna i Knutbyförsamlingen. Men i dag förekommer inga kontakter mellan henne och församlingen. Den senaste kontakten, med pastor Kim Wincent, ägde rum för över ett år sedan.
— Jag kom med en utsträckt hand men har inte någon kontakt sedan julen 2004. Fortfarande har jag samma grundinställning som förut, att jag finns här närhelst församlingen behöver mig.
Så länge jag inte hör något vilar det, säger Monica Winerdahl inför tvåårsdagen av Knutbyhändelserna.
Men trots de uteblivna kontakterna och trots att två år har gått lämnar Knutby pingströrelsen ingen ro. Monica Winerdahl får många frågor om Knutby från kolleger i samband med interna samlingar.
— Det är som om Knutby finns i våra hjärtan. Det lämnar oss inte utan finns där hela tiden, säger Monica Winerdahl. Hon innesluter själv Knutbyförsamlingen i sina förböner, och uppmanar sin församling att göra likadant.
— Jag säger att vi skall be för att det skall bli en bra situation för människorna i Knutbyförsamlingen.

Under de år som gått har det varit viktigt för kristenheten i allmänhet och pingströrelsen i synnerhet att återerövra uttryck och lärosatser som på löpsedlarna kommit att förknippas med Knutbytragedin.
Monica Winerdahl är inte ensam om att anse att det mest kända kristna begreppet i sammanhanget, Kristi Brud, har blivit svårt belastat.
— Jag upplever det starkt, från min roll som pastor och predikant. Det gäller särskilt i samband med predikan. Jag tänker mycket på hur jag skall formulera mig. Om jag väljer att tala kring temat Kristi brud och vad det står för, så måste jag vara noga så att församlingen inte får fel associationer, säger Monica Winerdahl.
Hon tror dock att risken är mindre när det gäller psalmer och sånger som refererar till Kristi brud.
— De gamla vackra psalmerna har en egen tyngd och kraft. Jag tror inte att tankarna leder fel när man sjunger dem.

I samband med Knutbykrisen anlitade pingströrelsen mediestrateger för att få hjälp. I efterhand har rörelsen fått beröm för sitt sätt att hantera både situationen och det enorma mediala intresset.
Snabbt tog ledningen avstånd från Knutby, och visade öppenhet och tillgänglighet mot media.
I dag, två år senare, anser Monica Winerdahl fortfarande att det är viktigt att inte bränna broar till församlingen.
— Sorgen finns där fortfarande, vi måste leva med den och samtidigt vara noga med att lämna öppningar till Knutby.