– Beslutet lutar sig mot en riskanalys som gjordes 2013. Där såg man att det fanns risker kopplade till universitets lokaler. Campuskortet är ett steg för att försöka åtgärda det problemet, säger Bo Hiding, informationssäkerhetssamordnare på Uppsala universitet.

Campuskorten börjar införas nu i sommar på Polacksbacken. Planen är att korten ska finnas på samtliga campusområden till årsskiftet.

– Det handlar om att byta ut cirka 45 000 passerkort samt ge nya studenter och lärare kort också. Det är en process som tar lite tid därför jobbar vi succesivt med det, säger Bo Hiding.

Ett av kraven med det campuskortet är att behöriga ska ha det synligt när de rör sig i universitetets lokaler. Något som ska underlätta att se om någon obehörig rör sig i lokalerna på bland annat kvällstid.

– Många obehöriga går in med någon som är behörig. Men om alla måste ha ett synligt campuskort är det lätt att avgöra vilka som är behöriga att vara på vissa platser. På så sätt hoppas vi kunna minska stölder och inbrott i våra lokaler, säger Bo Hiding.

Flera lärare på universitetet har dock upprörts över idéen med ett campuskort.

– Universitetet ska vara en öppen institution till allmänhetens nytta. Hur blir det med offentliga föreläsningar, ska man inte kunna få gå på dem längre om man inte har campuskort? säger Pawel Marciniewski, lärare och forskare i kärnfysik på Uppsala Universitet.

Men enligt Bo Hiding kommer allmänheten ha tillträde att gå på föreläsningar och besöka universitetets lokaler precis som innan.

– Det är en felaktig tolkning att vi skulle vilja sluta våra lokaler för allmänheten. Flera universitet har samma system bland annat Göteborg och Lund så det är inte konstigt att Uppsala universitet kommer börja med ett campuskort för att öka säkerheten på universitetet, säger Bo Hiding, projektledare och säkerhetsledare på Uppsala universitet.

Men Pawel Marciniewski och flera av hans kollegor menar att universitetsledningen borde hållit en dialog med de som rör sig på universitetet och allmänheten innan de bestämmer en regel som denna. Formuleringarna som finns i målet med riktlinjerna är något som också skapat en debatt hos flera på universitetet. Det står bland annat att införandet av campuskortet förväntas bidra till att ”ytterligare stärka Uppsala universitets varumärke samt bidra till en ökad ”vi-känsla”.

– Det är en konstig formulering som jag ogillar. Det bidrar till en vi mot dem känsla snarare än en vi-känsla enligt mig, säger Pawel Marciniewski, lärare och forskare i kärnfysik på Uppsala Universitet.