– Cykelmotorvägar är definitivt intressanta, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor.

Snabbcykelvägar finns exempelvis i Köpenhamn, där man satsar hårt på dessa stråk över längre sträckor. Där slipper cyklisterna samsas med andra trafikanter, antalet hinder är få, och cyklisterna kan hålla högre fart än annars. Mellan Lund och Malmö planeras en liknande väg. Det kan bli något även för Uppsala.
– Man skulle kunna tänka sig en cykelmotorväg från Gottsunda, förbi Eriksberg och in, säger Stefan Hanna.
Han noterar att en cykelmotorväg passar bäst längs stråk där många bor. Och där geografi och nuvarande infrastruktur inte reser omöjliga hinder.

Miljöpartiet har redan föreslagit att man ska bygga flera ”snabbcykelstråk”, bland annat från Gottsunda/Sunnersta och Sala backe/Fålhagen in mot centrum. MP-kommunalrådet Maria Gardfjell menar att Uppsala inte har gjort något stort för cyklister på många år.
– Kommunen bygger mycket rondeller i dag. Man kan ta en del av de pengarna och föra över till cykel, säger hon.
Maria Gardfjell anser att kommunen måste våga ta mark från bilvägar och bilparkeringar och ge till cykelbanor.

Stefan Hanna kontrar:
– Vi satsar redan jättemycket på cykel. Att säga annat är fel.
I årets budget, uppger Stefan Hanna, går över 90 miljoner kronor till cykling i investering och drift på olika sätt. Största posterna är nya cykelbanor och nya gång- och cykelbron över Fyrisån, summerande till 63 miljoner kronor.
Några speciella pengar för att förverkliga idéerna i den kommande cykelplanen finns inte. Pengarna måste anslås på normalt sätt i kommunens budget.

Cykelfrämjandets ordförande i Uppsala, Björn Engström, anser inte att Uppsala är någon bra cykelstad och hoppas att kommunens nya strategi ger ett lyft. Enligt Björn Engström är ekvationen enkel. Ökad säkerhet = ökad cykling.
– Blev det tryggare att cykla skulle fler cykla.
Han anser dels att gång- och cykeltrafik ska skiljas åt, dels att bilar måste maka på sig till fördel för cyklar och kollektivtrafik.

Uppsalas nya cykelplan passar väl ihop med att staten också vill satsa stort på cykling. Sverige ligger långt efter länder som Danmark och Nederländerna. Men nu ska det bli andra bullar och enmansutredaren Kent Johansson (C) tror att cyklingen står inför ett stort uppsving:
– Kommunerna har en stark drivkraft att öka cyklingen och det finns ett uppdämt behov bland allmänheten att cykla. Alla vill cykla mer!
Cykelmotorvägar är något som även Kent Johansson gillar, då för sträckor på över milen. Han noterar att dessa banor helst ska dras genare väg än motsvarande bilväg. Han föreslår också ”cykelgator”, där trafiken sker med cykelns fart som norm. Även Stefan Hanna är positiv till dessa gator och säger att områden med ”gångfart” i Uppsala inte har inneburit fler olyckor.

I Kent Johanssons utredning är de två viktigaste punkterna att börja planera på allvar för cykling, vilket inte har gjorts tidigare, och att samordna cykling och kollektivtrafik.
– Inom två år har alla kommuner och län cykelplaner. Och om fem till tio år finns ett helt annat sätt att se på cykeln i kombination med kollektivtrafik, hoppas han.

Pengarna då?
Enligt Kent Johansson ska de statliga anslagen till infrastruktur även räcka till utbyggnad av cykling.
– Men jag tror det kan behövas mer pengar också, säger han och påminner om att utbyggnad av kommunala cykelvägnät kan få statliga bidrag.