Bolaget har tecknat ett kontrakt värt 18 miljoner kronor med Europeiska rymdstyrelsen ESA om tillverkning av motorkontroller som ska användas vid kommande Marsexpeditioner. ÅAC Mictrotec är sedan tidigare involverade i flera rymdprojekt men det nya ESA-kontraktet är deras största hittills. Uppdraget har speciella utmaningar, konstaterar försäljnings- och marknadschef Johan Bäckström:

– Temperatursvängningarna på Mars kan gå från minus 125 grader på natten till plus 60-70 grader när solen ligger på. Det skapar stora påfrestningar på elektroniken som över tid kan ge sprickbildningar. Det har vi arbetat mycket för att klara av, berättar han.

Förutom den extrema miljön måste komponenterna som sänds till Mars väga så lite som möjligt. I en prototyp som företaget tidigare utvecklat på uppdrag av ESA minskades vikten i elektroniken från ursprungligen två kilo till 130 gram.

– Varje kilo kostar att skjuta upp i rymden så mycket arbete är inriktat mot att minimera vikten på allt material som används, säger Johan Bäckström.

Den utrustning som företaget nu ska ta fram används dels för styrning av hjulen på Marsfarkosten, dels manövrering av en robotarm. Målet är att kunna presentera färdiga produkter inom tre och ett halvt år. All sluttillverkning sker i Uppsala.

Det innebär att Uppsalatillverkad utrustning med stor sannolikhet får direktkontakt med Mars vid nästa ESA-projekt, bara fordonet kan placeras på planetens yta. Många tidigare Marsexpeditioner har misslyckats just på den punkten. När ESA:s nästa Marsfärd blir verklighet är ännu osäkert.