Det är svårt att tro det, men Uppsala har faktiskt en sex mil lång glaciär! Men den ligger inte i platta Uppland, utan i bergiga Patagonien i sydligaste Argentina och fick sitt namn vid en vetenskaplig expedition från Uppsala universitet i början av 1900-talet.

I dag är Upsalaglaciären världsberömd. Den är nämligen en av de glaciärer på jorden som smälter snabbast. Den främsta orsaken är enligt forskningen den globala uppvärmningen som slår mot glaciärer världen över, inte minst i Sydamerika. Det skriver amerikanska rymdmyndigheten Nasa som publicerat en ny bild över Upsalaglaciären, tagen av en astronaut ombord på den internationella rymdstationen ISS.

Katrin Lindbäck är doktorand i glaciologi på Uppsala universitet och har tidigare på sin egen blogg uppmärksammat Upsalaglaciären. Enligt henne har lufttemperaturerna här, söder om den 46:e breddgraden, ökat med mellan 0,4 och 1,4 grader det senaste seklet.

– Glaciärerna har dragit sig tillbaka och blivit tunnare. Patagoniens glaciärer har bidragit med cirka 10 procent av havsnivåhöjningen det senaste seklet, trots att de endast utgör två procent av den totala isvolymen som finns i glaciärer.

Förklaringen är att Patagoniens glaciärer är känsligare och reagerar fortare än till exempel stora ismassor som Grönlands och Antarktis inlandsis, dessutom ligger de på lägre höjd och högre latitud än till exempel glaciärer i Himalaya, förklarar Katrin Lindbäck.

Glaciärernas smältning runt om i världen har gång efter annan lyfts fram som en av larmsignalerna om att åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser måste till. Bland annat har bilder på Upsalaglaciären åren 1928 och 2004 cirkulerat på internet, där man mycket tydligt ser den dramatiska minskningen av istäcket. Samma bilder fick också fungera som avskräckande exempel i Al Gores uppmärksammade film ”En obekväm sanning”. Sedan dess har alltså isen dragit sig tillbaka ytterligare 3 kilometer. Nasa hänvisar också i sin text om Upsalaglaciären till nya studier av 63 glaciärer i Patagonien som visar att issmältningen är en generell trend.

I höst hölls två globala klimatmöten, ett i Stockholm där FN:s forskningspanel presenterade sina senaste rön, och ett i Warszawa, Polen, som skulle lägga grunden för ett beslut i Paris 2015 om ett globalt klimatavtal. Medan det första mötet fick mycket medieuppmärksamhet, passerade det andra relativt obemärkt förbi. Det här gör Uppsalabon och generalsekreteraren i Svenska naturskyddsföreningen Svante Axelsson mycket bekymrad.

– Beskeden från forskarna vid FN mötet i Stockholm var klara: det står tydligare än någonsin klart att det är människans påverkan som ligger bakom klimatförändringarna och att det krävs en dramatisk förändring under de kommande åren. Dagens ökning av utsläpp av växthusgaser måste bli en minskning. Ändå kom man inte fram till någonting vid mötet Warszawa. Nu krävs mirakel för att vi ska nå ett avtal i Paris år 2015, säger han.

Att medierna rapporterade så lite från klimatmötet i Warszawa tror Svante Axelsson har sina skäl i tidigare klimatmöten.

– Det händer ju aldrig något vid de här mötena längre, det går så väldigt trögt.

Han är väl medveten om att glaciärer som Upsalaglaciären smälter.

– Miljontals människor påverkas av effekterna. Att vita isytor försvinner och blir svarta gör också att mindre solvärme reflekteras ut från jorden igen. Det bidrar till att temperaturen på jorden stiger.