Mannen, som är i 40-årsåldern, dömdes för bland annat grov våldtäkt till 5,5 års fängelse. Dessutom drog Transportstyrelsen in hans körkort på 1,5 år.
Mannen framhöll i sitt överklagande att han tidigare är ostraffad och lever under ordnade förhållanden. På grund av ett funktionshinder behöver han bil för att umgås med sitt barn under permissioner och för att i slutet av strafftiden kunna delta i ett kriminalvårdsprogram på annan ort.

Enligt praxis innebär inte våldtäkt automatiskt indraget körkort. Men det kan bli följden om gärningsmannen visat bland annat särskild hänsynslöshet eller råhet.
I det aktuella fallet ”får det antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna samt visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken” anser förvaltningsrätten. Hans körkort spärras därmed i 1,5 år.