Kan vallhundens beteende förklaras med matematik, alltså?

- Nej, det är snarare så att hundarnas beteende kan beskrivas med matematik, säger Daniel Strömbom, huvudförfattare till studien som på onsdagen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Interface.

Daniel Strömbom har analyserat data från ett tidigare experiment där en vallhund samlade ihop och förflyttade ett fyrtiotal får till en specifik plats, inuti en större hage. Han upptäckte då att hunden styrs av två enkla regler: Vallhunden samlar ihop fårflocken om den är för utspridd, för att sedan driva den mot målet. Eller: om fåren redan är samlade, driver den flocken mot målet direkt.

- Den jobbar alltså efter två val, förklarar Daniel Strömbom.

Vallhundens beteende har forskarna sedan omvandlat till en matematisk modell, en algoritm. Förhoppningen är att den ska gå att applicera i andra sammanhang - på robotar. Att låta en robot "valla" skräp i naturen, kan vara ett alternativ.

- Roboten skulle kunna samla ihop oljespill och transportera oljan till en uppsamlingsplats.

Ett annat exempel på användningsområde kan vara att en robot assisterar vid evakuering av farliga platser.

- Det kan betyda att människor inte behöver riskera sina liv, säger han.

Daniel Strömbom har tidigare undersökt hur fiskar simmar i stim. Hur djur rör sig i flock har alltid intresserat honom.

- De flesta som sett vallhundar på tv tycker nog att det är faschinerande. Att en ensam individ kan samla ihop flera andra, och få dem att gå dit den vill...