Hur lång tid det tar att få ett bygglov beror på hur komplicerat ärendet är och hur kompletta handlingarna är när de lämnas in till kommunen. Försommartider innebär också längre väntetider.
– Det är betydligt fler bygglov den här årstiden och då tar det längre tid eftersom arbetsbelastningen hos oss ökar. Är man väldigt angelägen om att ha ett bygglov till semestern bör man ansöka i tid, säger Dan Ola Norberg som är enhetschef för byggenheten i Sala och Heby kommuner.

En kommun som tidigare fått kritik för sina handläggningstider är Knivsta. Här har man gått ut med att ett vanligt bygglov tar en till tre månader, men inför sommaren annonserade man om att den målsättningen inte kan uppnås den här tiden på året.
– Vi strävar alltid efter kortare handläggningstider och försöker hitta olika sätt att lösa det på. När det tar tid handlar det ofta om att det är ofullständiga handlingar som lämnats in, säger bygglovsarkitekt Menna Hagstroem.

Ett måste är att handlingarna är tydliga, lättförståeliga och kan arkiveras.
– Ibland när folk lämnar in ritningar kanske de har suttit hemma och ritat själv med tunna blyertsstreck på rutat papper och det fungerar inte.
Därför kommer man nu ut med exempelritningar över enklare utbyggnader och liknande på hemsidan där det även framgår exakt vilken information som krävs.

I Tierps kommun har man en egen garanti på fem veckor. Men då ska det vara inom planlagt område, inte strida mot detaljplanen och inte behöva gå på remiss till närboende. I en undersökning som gjordes av byggloven under 2009 hamnade man på en genomsnittstid på 56 dagar.
– Men då har man räknat på samtliga bygglov och jag tror att vi har haft lite otur och fått med någon riktig långkörare, säger Kristina Alm som är bygglovshandläggare.

I Östhammars kommun brukar man uppge att det tar en till två månader att få ett bygglov. Nyligen gjorde stadsarkitekt Ingmar Lönngren en kontroll för att se hur man skulle ha klarat kravet på tio veckors handläggningstid förra året.
– 75 procent av byggloven klarade vi på tio veckor utan någon extra ansträngning. Och på tio veckor till klarade vi 100 procent.

Det gör att han nu är hoppfull om att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen som är tänkt att införas 2 maj 2011. Där ges också visst spelrum för de mer komplicerade fallen. Efter att ha meddelat den sökande varför det dröjer får kommunen ytterligare tio veckor på sig.

Det som kan ta tid är framför allt om det handlar om icke planlagt område ute på landet eller att man tvingas ta in synpunkter från många närboende (Knivsta kommun uppger till exempel att ett sådant ärende kan ta ett halvår). Då tas ärendet av politikerna i nämnden som bara sammanträder en gång per månad och inte alls under sommaren.

I Enköpings kommun menar stadsarkitekt Göran Sollenberg att de nya kraven egentligen är väl ”snälla”.
– Vi tycker det är en ganska mild gräns och ser inte med oro på den regeln. Tio veckor från fullständiga handlingar ska inte vara några problem att klara av.

Men i Knivsta kommun tror Menna Hagstroem att det kan bli svårt att få människor att förstå att det handlar om tidpunkten från att handlingarna är kompletta. Något som påpekas i förslaget till ny plan- och bygglag men inte i annan information som gått ut från departementet.
– Folk tror ju att det handlar om tiden från när de lämnar in sin ansökan.