Reviret sträcker sig från Älvkarleby i Norduppland och vidare in i Gästrikland.

Vargexperter vid Länsstyrelsen i Uppsala har under ett antal månader följt ett vargpar i området och kunnat konstatera att de slagit sig ned och bildat ett revir.

– Det är det första i vårt län. Honan kommer från Riala reviret som tidigare fanns i Norrtäljetrakten. Vart hanen kommer ifrån vet vi inte, säger landshövding Peter Egardt som också lett regeringens nationella kommitté för en hållbar rovdjurspolitik för varg.

Vargparet har spårats och kartlagts med hund och andra sökmetoder. De visar att större delen av reviret ligger i en vid krets norr om Dalälven. Där har vargparet också etablerat en lya. Paret har ännu inte fått några valpar. Men det kan vara en tidsfråga.

Ytterligare två vargar har under två månaders tid hållit till i ett större område mellan Tierp och Gimo. Enligt Peter Egardt rör det sig om två hannar. För att deras närvaro ska räknas som stationär ska de vara i ett och samma område i tre månader. Lockar de till sig en hona kan ytterligare ett revir etableras.

– Som jag ser det finns en betydande risk att vargarna går ännu längre söderut, säger Peter Egardt.

Något som stöder det är att antalet vargobservationer ökat dramatiskt i Uppsala län under året.

– Vi har haft totalt 49 observationer hittills. Normalt antal observationer är mellan fem och tio om året. Oftast har det handlat om strövargar. Men jag kan konstatera att vi inte haft några rapporter om vargskador ännu, säger Peter Egardt.

Det är dock snart dags för lantbruket att släppa djuren på bete så han vill rikta en uppmaning till länets djuruppfödare.

– Mitt budskap är att de som har tamdjur bör se över sina stängsel.

Länsstyrelsen kommer i dagsläget inte att göra mer än att följa utvecklingen.

– I vargkommitténs betänkande konstaterade vi att vargstammen ökat väsentligt under senare år. Vi har uppemot 500 djur i hela landet. Ökad skyddsjakt kan komma att krävas för att vi ska kunna ha en viltstam med varg. Vi håller på med en viltförvaltningsplan för Uppsala län som ska vara klar till hösten. Jag hoppas vi kan få möjlighet att ta snabba beslut när det gäller skyddsjakt. I så fall tror jag att vi kommer att kunna leva med vargen, säger Peter Egardt.

Samtidigt konstatera han att det finns mycket rädsla kring vargen. Vissa blir upprörda, andra oroliga och känner otrygghet i skog och mark.

– Oftast är rädslan obefogad. Vargar ger sig inte på människor, säger Peter Egardt.