De fyra forskare vid Uppsala universitet som belönades med vardera 100 000 kronor är professor Christopher Juhlin vid Institutionen för geovetenskaper, professor Mats Karlsson vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, docent Petra Söderlund vid Litteraturvetenskapliga institutionen och professor Charlotte Platzer Björkman vid Institutionen för teknikvetenskaper.

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidne läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för natur och kultur. Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är därmed Sveriges äldsta vetenskapliga akademi.