Under parollen ”Trygg vård där du väljer” presenterade de fyra borgerliga partierna i landstinget sitt gemensamma valmanifest. Det skedde på Samariterhemmets sjukhus i Uppsala, som enligt landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M), står som symbol för alliansens ambition att få in fler privata företag inom vården.
– Vi har gjort en hel del under den här mandatperioden, mycket återstår och vi har många utmaningar kvar, inledde han.
En av de arton punkter som alliansen prioriterar inför höstens val är just att öka antalet privata vårdgivare. Inom vilka områden vill dock inte alliansen avslöja före valet.
- Vi har ingen färdig lista utan återkommer till det. Men vi vill utveckla det som skulle gynnas positivt, inte slå sönder fungerande verksamhet, säger Erik Weiman.

Förslaget om Vip-kort är mer konkret. Syftet är att ge svårt sjuka med ”stora och kända vårdbehov” som i dag kommer till akuten vid Akademiska sjukhuset hjälp via närvård och mobila vårdteam. De ska avgöra vilken vård de svårt sjuka behöver. På så sätt avlastas akuten och ett annat av alliansens förslag, att införa en vårdgaranti på fyra timmar vid akuten, kan infrias.
– Vip-kortet ger en direktkontakt in i vården. Patienter som behöver kan läggas in direkt i stället för att vänta på akuten, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).
Skärpta krav på vårdgaranti innebär att dagens garanti som ska säkerställa att en patient får träffa en specialist inom 90 dagarna halveras till 45 dagar. Dessutom vill alliansens införa en vårdgaranti för återbesök. Förändringen ska kunna genomföras utan att vården tillförs med resurser.
– Vi tror att vi kan klara det här med bättre vårdplanering. Det är ju inte dyrare att behandla en patient efter 45 dagar, säger Anna-Karin Klomp.
Erik Weiman kan tänka sig att ge de avdelningar som höjer sin effektivitet en ekonomisk kompensation för det.

Alliansen vill också förbättra kollektivtrafiken i länet. Bland annat genom att införa en Upptågslinje även till Sala. Den ska kunna börja rulla redan 2012.

Här är fler förslag:

Internetbokning av vårdtider införs
Mobila vårdteam utvecklas
Uppsala närakut och ortopedakut byggs ut
Akuten vid lasarettet i Enköping tryggas och mottagningarna i Tierp och Östhammar utvecklas
Öppettiderna i vården utökas
Regionbussar ska köras på biogas.