Vad som är partiets fokusfråga går inte att ta miste på. Men när det kommer till partiets valprogram så flyter kommunal och landstingsdriven vård ihop, för partiet vill ha god vård över hela ledet.
74-årige Bruno Lindecrantz som är ordförande i partiets länsorganisation, säger att det bästa vore om landstinget och kommunen bildade en gemensam vårdorganisation för alltifrån akutvård till äldreomsorg.
– Kommunen och landstinget skulle slippa bråka om pengarna och vården skulle bli bättre genom att man samordnar vårdplatserna bättre.
I de kommunala frågorna är det bland annat äldrevården som partiet vill vara med och påverka.
– Vi står inte på någon blocksida utan på det förslag som gynnar vården mest, säger han.

Vilka är era väljare?
– De flesta är pensionärer och personal inom vården. Jag grundar det på de samtal jag får och på de som är våra medlemmar.

Sjukvårdspartiet har många synpunkter på brister i vården. Vad talar för att ni skulle kunna förändra till det bättre?

– Jag tror att de flesta som är med i partiet har med sjukvården att göra och därmed mer insikt i den verksamheten. De andra partierna har så mycket annat som de måste ta hänsyn till.

I ert program står det att ni arbetar för att tillföra mer resurser till hälso- och sjukvården. Vill ni höja skatten?

– Ja, det måste vi nog göra. I kommunen handlar det om 20 öre. Det blir över 100 miljoner kronor.
Upplands sjukvårdsparti fick 765 röster i förra valet, vilket motsvarade 0,66 procent.

Varför är det inte fler som röstat på Sjukvårdspartiet, tror du?

– Jag tror inte att vi når ut tillräckligt mycket. Vi har ju inga pengar. Vi får tigga till oss pengar från medlemmar till trycksaker. Det är en ojämn kamp i förhållande till de stora drakarna.