Ilona Szatmári Waldau valde att gå med i VPK trots att hennes ungerska släktingar tvingats på flykt av Röda armén. Livet är inte svartvitt, säger hon.
– Samma Röda armé som tvingade mina släktingar att fly hade några år tidigare räddat deras liv genom att befria dem från nazisterna. Det har fått mig att se att det kan finnas två sidor av samma sak, säger Ilona Szatmári Waldau.
Med den erfarenheten gick hon med i Vänsterpartiet Kommunisterna.
– Jag valde det parti som stod för rättvisa och solidaritet, jag hade aldrig kunnat gå med om partiet velat ha det som i Sovjet, säger hon.

Ilona Szatmári Waldau  växte upp i Borås men lämnade staden eftersom där inte fanns några jobb. Studierna i Uppsala var inget självklart steg, utan ett alternativ till arbetslöshet.
– Jag har gjort en klassresa och på ett sätt gör det att man inte känner att man hör hemma någonstans, säger hon.
Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är välfärden och att Uppsalabornas skattepengar ska gå till den, inte till vinster i privata företag. De senaste åren har mer och mer av kommunens äldreomsorg konkurrensutsatts, vilket innebär att det nu lika gärna kan vara ett privat bolag som driver ett äldreboende som kommunen själv. Det tycker Ilona Szatmári Waldau är fel.
– Det vi betalar i skatt ska gå till det som vi gemensamt äger. Vård och omsorg ska inte gå med vinst. Jag tycker att pengarna ska användas i verksamheten i stället, säger hon.

Varför kan inte ett företag få göra vinst om de erbjuder bra vård?
– Tyvärr finns det inga exempel på att privata vårdbolag ger en bättre vård än vad de absolut måste. Det är bara att gå ut och besöka de äldreboenden vi har så ser man att det är väldigt tajt med personal.

Ilona Szatmári Waldau vill därför att kommunen tar tillbaka driften av den vård och omsorg som börjat drivas privat under alliansens tid, så snart kontrakten med företagen går ut.

Varför är kommunen bäst på att sköta exempelvis äldreomsorg?
– Det finns exempel där kommunen inte har varit bäst. Men lösningen kan aldrig vara att privatisera. I stället måste vi arbeta med att skapa en bättre kommunal äldreomsorg, till exempel genom att ge de anställda mer inflytande.

Ett sätt att förbättra för personalen i äldreomsorgen är att ge dem, och alla andra kommunanställda, rätt att jobba heltid, anser Ilona Szatmári Waldau. Inte minst på äldreboenden förekommer ofta deltidstjänster för att täcka upp tider på dygnet då bemanningen behöver vara högre.
– Ofta är det kvinnor som har deltidsjobben. Jag har varit i kontakt med flera som har svårt att klara sig på sin lön, de har knappt råd med mat. Heltid är därför också en fråga om jämställdhet, säger Ilona Szatmári Waldau.

Men att skapa en massa heltidstjänster måste kosta en del?
– Människor ska kunna leva på sin lön och det måste få kosta. Men det finns också exempel på kommuner där man tjänat pengar på att ha fler heltider eftersom det blir färre vikarier och mindre övertid med en större grundbemanning, säger Ilona Szatmári Waldau.

Vänsterpartiet lyfter också fram miljön som en viktig fråga. Ilona Szatmári Waldau vill bland annat ha spårvagnar i Uppsala, lägre busspriser och en satsning på vindenergi. Ett annat konkret förslag är att stänga av Kungsgatan för genomfartstrafik för att minska utsläppen.
– Det handlar om att försvåra för bilar att ta sig fram i centrala Uppsala. Och ett bra sätt är att begränsa framkomligheten på Kungsgatan där mycket av trafiken går, säger Ilona Szatmári Waldau.